Szpital w Jędrzejowie

Podczas wczorajszego posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Małgorzata Kiebzak wskazała datę 1 kwietnia jako możliwy termin wznowienia działalności oddziału pediatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie.

– Cieszymy się, że NFZ widzi taką możliwość – mówi Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Ze swojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, co możliwe, aby ten termin mógł być realnie wprowadzony w życie. Kluczowe znaczenie mają jednak wyniki rozmów z pediatrami, które nadal prowadzi spółka Artmedik.

18 grudnia 2017 roku oddział pediatryczny zaprzestał przyjmowania pacjentów. Zarząd spółki Artmedik, która zarządza szpitalem w Jędrzejowie, zdecydował się na zawieszenie jego działalności z uwagi na problemy kadrowe oraz finansowe. Od tamtej pory Zarząd Powiatu walczy o ponowne uruchomienie tego oddziału, prowadząc m.in. rozmowy z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem negocjacji jest uzyskanie brakujących środków potrzebnych do ponownego uruchomienia pediatrii w jędrzejowskim szpitalu. Starosta ma poparcie większości gmin Powiatu Jędrzejowskiego.

Zdaniem Edmunda Kaczmarka, jedynym elementem niezbędnym do zakończenia rozmów jest ostateczne uzgodnienie warunków pracy – pomiędzy lekarzami a operatorem szpitala – spółką Artmedik. Ma nadzieję, że finał tych rozmów jest bliski. Ze swej strony deklaruje stałe wsparcie dla negocjujących.