W dniach 19-23 lutego trwa akcja „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie organizuje wiele działań w ramach tej akcji – szczegóły w poniższej informacji.

INFORMACJA

W związku z przypadającym w dniach 19 – 23 lutego 2018 r.  Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowano:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW z  Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach:

–               w dniu 20 lutego br. – dodatkowy dyżur adwokata -w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B

–               w dniu 21 lutego br. – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3

–               w dniu 27 lutego br. – dyżur adwokata -w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie

2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH – w dniach 19 – 23 lutego 2018 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy, ofiarom przestępstw i osobom będącym w kryzysie pracownicy następujących instytucji:

–               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /

–               Sąd Rejonowy w Jędrzejowie –  w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /   w godz. od 8:15 – 15:30 – kuratorzy; w godz. 10:00 – 13:00 – asystenci sędziów;

–               Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie w godz. 7:45 do 15:45 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/

–       Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 i pod numerem tel. 41 3860205 / dzielnicowy /

–       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /

–               Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584;   w godz. od 12:00 do 16:00 / psycholog i pedagog /

–               Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – w godz. 14:30 – 19:30 20, 22 i 23 lutego br. -w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro ); 20 lutego ( wtorek ) w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie,  przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów ) terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

–                Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 3861491, 41 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl

–               Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /

–               Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4  lub pod numerem tel. 41 3812169 będzie działał Punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

19.02.2018 r. w godz. 7:30 – 18:30 / pracownicy socjalni /

20 – 23.02.2018 r. w godz. 7:30 – 15:30 / pracownik socjalny, psycholog, prawnik /

–               Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Ośrodka w Małogoszczu,  przy ul. Jaszowskiego 3a  lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownicy ośrodka /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupi 257  lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownicy ośrodka /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 4  lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 9  lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 28 lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownicy ośrodka /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6  lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /

–               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. od 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godz 7:15 – 15:15/ w siedzibie Ośrodka w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 6 lub pod numerem tel. 41 3851299 / pracownicy ośrodka /

3) AKCJA INFORMACYJNA  w postaci:

–               informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do instytucji, służb, urzędów, poradni i parafii na temat przypadającego w dniach 19 – 23 lutego 2018 r.  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu  w postaci dodatkowych dyżurów psychologa i adwokata, wspólnych dyżurów specjalistów w instytucjach: kuratorów sądowych, asystentów sędziów, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantów oraz lekarzy i pielęgniarek Artmedik Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie

–               informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych  w mediach lokalnych, na stronach powiatu, pcpr-u i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego.

Dodatkowo informujemy, że osoby zainteresowane z terenu naszego powiatu mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika – specjalistów z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej pod numerem telefonu Ośrodka 41 366 48 47 lub kom. 784 531 622 albo bezpośrednio w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 7b.

                                                                                                                                   Dyrektor PCPR w Jędrzejowie

                                                                                                                                                  mgr Tomasz Kowalski