Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w dniach 18 – 22 lutego, nasz powiat po raz kolejny włącza się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Przypominamy, że jest to akcja ogólnopolska, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. Dzień ten ma przypominać o trudnej sytuacji pokrzywdzonych i ich rodzin.
Głównym Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które nieprzerwanie od 2000 r. koordynuje działania pomocowe na rzecz osób pokrzywdzonych. Do 2010 r. pomoc, głównie prawnicza była świadczona za pośrednictwem sądów. Od 2011 r. osoby zainteresowane są zapraszane do Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju, gdzie dyżurują prawnicy i komornicy, można również otrzymać pomoc psychologiczną i wsparcie materialne.
Co roku do obchodów „Tygodnia” włącza się coraz więcej podmiotów, które oferują pomoc swoich specjalistów ( m.in. Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej ). W akcje włączyły się również samorządy lokalne i na chwilę obecną „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przybrał formę kampanii społecznej, podczas której pokrzywdzonym świadczona jest pomoc interdyscyplinarna w postaci dyżurów specjalistów różnych instytucji oraz pomoc materialna.
Szczegółowe informacje na temat dyżurów w poszczególnych instytucjach będą dostępne w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, pod numerem telefonu 41 386 36 00, na stronie powiatu: www.jedrzejow.pl i na stronie pcpr-u.
Dodatkowo informujemy, że z bezpłatnych porad psychologa i prawnika – specjalistów z Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej – osoby z terenu naszego powiatu, mogą skorzystać pod numerem telefonu 41 366 48 47, kom. 784 531 622 lub bezpośrednio w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, przy ul. Urzędniczej 7b.