Powiat Jędrzejowski włączył się po raz kolejny w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W dniach 18 – 22 lutego br. zorganizowano: dodatkowe dyżury psychologa i adwokata, wspólne dyżury specjalistów w instytucjach oraz akcję informacyjną.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest akcją ogólnopolską, a głównym koordynatorem obchodów Tygodnia jest Ministerstwo Sprawiedliwości, które promuje ideę organizowania interdyscyplinarnej pomocy osobom pokrzywdzonym. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, na wspólne dyżury w ramach obchodów Tygodnia zdecydowało się wiele instytucji i służb z terenu powiatu: Sąd, Prokuratura, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach, PCPR, wszystkie gminne ośrodki pomocy społecznej oraz placówki medyczne: Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie i Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień.
Pracownicy w/w instytucji i służb są dostępni dla osób pokrzywdzonych, w tym również przestępstwem, w ramach wykonywania codziennych obowiązków. Przy czym, w Tygodniu tym chodziło o zwrócenie uwagi społeczeństwa i jego uwrażliwienie na problemy, z którymi się borykają osoby i rodziny oraz przekazanie informacji społeczności lokalnej na temat istnienia instytucji pomocowych i możliwości skorzystania z pomocy zatrudnionych w nich specjalistów. Jest to okazja, aby przez ogłoszenia w prasie, plakaty i informacje przekazać dane teleadresowe instytucji i służb oraz poinformować o zakresie ich kompetencji.
Z informacji zwrotnych nadesłanych do PCPR-u z w/w instytucji i służb z terenu naszego powiatu wynika, że z pomocy specjalistów w ramach dyżurów w instytucjach zorganizowanych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 18 – 22 lutego 2019 r. skorzystało ogółem 40 osób / w tym: 13 osób zwróciło się o pomoc do gminnych ośrodków pomocy społecznej, 12 osób uzyskało poradę terapeuty uzależnień w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, 9 osób skorzystało z porad specjalistów w ramach dodatkowych dyżurów adwokata i psychologa zorganizowanych przez PCPR, 2 osoby zgłosiły się o pomoc do PCPR-u, 2 osoby do Sądu, 1 osoba zgłosiła się do Prokuratury i 1 na Policję).
Ponadto, PCPR przeprowadziło akcję informacyjną w postaci: informacji, ogłoszeń i ulotek rozpropagowanych do większości instytucji i służb, placówek medycznych oraz parafii w powiecie na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać, a także zamieszczonych w mediach lokalnych, na stronach powiatu i na stronie pcpr-u, dzięki czemu informacja o organizowanej akcji i realizowanym w jej ramach wsparciu dotarła do wielu mieszkańców powiatu. Ogółem przekazano około 350 szt. ulotek, 60 szt. ogłoszeń i 30 szt. Informacji.
Do akcji informacyjnej włączyły się również wszystkie w/w instytucje, które zamieściły ogłoszenia o Tygodniu i dyżurach we własnych instytucjach, w tym Komenda Powiatowa Policji, MGOPS w Sędziszowie oraz Starostwo dodatkowo na swoich stronach.
Wszystkim osobom, służbom i instytucjom zaangażowanym w akcję PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.

Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR Jędrzejów