Uchwała Nr 20 / 44 / 2019 Zarządu Powiatu w sprawie konkursu „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” w 2019 r.

Uchwała Nr 20 / 44 / 2019 Zarządu Powiatu w sprawie konkursu „Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” w 2019 r.