DSC04951

DSC04951Na zaproszenie marszałka województwa Adama Jarubasa, świętokrzyskie odwiedzili nowi przewodniczący rad rejonowych w obwodzie winnickim na Ukrainie. Jednym z punktów w programie pobytu był powiat jędrzejowski.

Współpraca województwa świętokrzyskiego z obwodem winnickim trwa już 58 lat i jej zakres zmieniał się zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami obu regionów i obu krajów. Obecnie Ukraina znajduje się w momencie wielu przemian ustrojowych, dążących do decentralizacji władzy i do reformy Konstytucji. Doświadczenia Polski są dla społeczeństwa ukraińskiego bardzo cenne: jesteśmy dla Ukraińców wzorcem tego, jak stworzyć dobrze funkcjonujące samorządy.
W związku z tym najważniejszą częścią kilkudniowej wizyty przedstawicieli administracji państwowej były szkolenia z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej wszystkich szczebli w Polsce, m.in. systemu administracyjnego, relacji między poszczególnymi szczeblami samorządu, kompetencji, zadań i systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, a także procesu formowania się obecnego systemu. Szkolenia na te tematy prowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Oddzielne szkolenie poświęcone było działalności powiatów, zarówno zadań i kompetencji, finansów, jednostek podległych, jak i zrzeszeń samorządów powiatowych – czyli konwentu starostów oraz Związku Powiatów Polskich. Tę część szkolenia prowadził starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który przewodniczy świętokrzyskiemu konwentowi starostów, a także zasiada w Zarządzie Związku Powiatów Polskich.

DSC04946
30-osobowej delegacji ukraińskiej zaprezentowano także projekty realizowane z funduszy Unii Europejskiej. Goście z Ukrainy zwiedzali Kielce, Święty Krzyż, Świętokrzyski Park Narodowy, gminy Bieliny i Morawica.
Odwiedzili też powiat jędrzejowski, gdzie oglądali zbiory Muzeum im. Przypkowskich, Archiopactwo Cystersów, a także – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Spotkali się także z przedstawicielami samorządu powiatowego i jednostek podległych Starostwu Powiatowemu. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Jędrzejowa, Marcin Piszczek.

 

 

DSC04968