7 czerwca w hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Złotnikach odbył się Powiatowy Turniej Halowej Piłki Siatkowej Młodzieży Szkół Podstawowych, pod patronatem Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka.

Rozpoczęcie turnieju siatkówki poprzedził występ taneczny uczennic klasy IV Szkoły Podstawowej w Złotnikach dla przybyłych drużyn sportowych.
Uroczystego otwarcia Turnieju Siatkówki dokonali: Krystyna Świerczyńska – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Złotnikach, Jan Głogowski – burmistrz Małogoszcza, a w imieniu starosty jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka uczestników turnieju powitał Kazimierz Nowakowski- pełnomocnik starosty jędrzejowskiego ds. sportu.
Powitali wszystkie drużyny i opiekunów przybyłych na turniej i życzyli wszystkim wspaniałej sportowej rywalizacji.

W sportowej rywalizacji udział wzięły drużyny:
-Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Miąsowej – drużyna dziewcząt,
-Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Złotnikach: drużyna chłopców Nr 1,
drużyna chłopców Nr 2, drużyna dziewcząt oraz drużyna mieszana.
Rozegrano następujące mecze /w systemie „każdy z każdym”/;
1.Szkoła Podstawowa Miąsowa dziew. – Szkoła Podstawowa Złotniki dziew.- wynik – 1:2,
2.Szkoła Podstawowa Złotniki drużyna Nr1 chłopców –Szkoła Podstawowa w Złotnikach
drużyna Nr 2 chłopców – wynik – 2:0,
3.Szkoła Podstawowa Miąsowa dziew. – Szkoła Podstawowa w Złotnikach
drużyna Nr 2 chłopców – wynik – 2 :0,
4. Szkoła Podstawowa Złotniki drużyna Nr1 chłopców-Szkoła Podstawowa Złotniki dziew. –
wynik – 2:0,
5.Szkoła Podstawowa Złotniki drużyna Nr1 chłopców -Szkoła Podstawowa Miąsowa dziew.
– wynik- 2:0,
6.Szkoła Podstawowa Miąsowa dziew. – Szkoła Podstawowa Złotniki grupa mieszana-
wynik – 2:0,
7. Szkoła Podstawowa Złotniki drużyna Nr1 chłopców – Szkoła Podstawowa Złotniki grupa
mieszana- wynik- 2:0.
Po zakończeniu rozgrywek wystąpiły ponownie uczennice klas IV Szkoły Podstawowej w Złotnikach, wykonując tańce dla uczestników turnieju siatkówki i gości.
Zajęte miejsca:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa w Złotnikach drużyna Nr 1 chłopców,
2 miejsce – Szkoła Podstawowa w Miąsowej drużyna dziewcząt,
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Złotnikach drużyna dziewcząt ,
4 miejsce – Szkoła Podstawowa w Złotnikach drużyna Nr 2 chłopców.
Najlepszą zawodniczką w turnieju została:
-Wiktoria Czaj – grająca w drużynie dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Złotnikach.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach.
Były to puchary i dyplomy, a także pączki i woda mineralna – które ufundował – starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Mecze sędziowała –Pani Marzena Wożnica.

Organizatorzy:
– Powiat Jędrzejowski – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie,
– Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz,
– Powiatowy Związek Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
– Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Złotnikach.

Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów – Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Złotnikach oraz nauczycielom wychowania fizycznego: Paniom Teresie Tabor i Marzenie Woźnica za sprawne przeprowadzenie tych zawodów sportowych.
Kieruję również serdeczne podziękowania do trenerów i opiekunów poszczególnych drużyn.
Dziękuję Panu Krzysztofowi Nowakowi- inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczno-organizacyjną w przygotowaniu tych zawodów.

Kazimierz Nowakowski

 

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/starostwopowiatowewjedrzejowie/photos/pcb.907838906063442/907838249396841/?type=3&theater