Wczoraj i dziś (20-21 maja) w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się uroczyste wręczenie grantów w ramach „Programu Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego” na rok 2021. Umowy z organizacjami podpisywali Paweł Faryna, starosta jędrzejowski, Maria Barańska, wicestarosta i Ewa Gajos, skarbnik powiatu. Podczas wręczenia grantów obecni byli również Tomasz Puchrowicz i Jarosław Krawczyk – członkowie zarządu Powiatu Jędrzejowskiego.

Łącznie złożono 53 oferty z czego:

➡ 13 ofert dotyczyło Gminy Jędrzejów – przyznano 10 grantów

➡ 7 ofert dotyczyło Gminy Sędziszów – przyznano 7 grantów

➡ 3 oferty dotyczyły Gminy Małogoszcz – przyznano 3 granty

➡ 6 ofert dotyczyło Gminy Sobków – przyznano 6 grantów

➡ 6 ofert dotyczyło Gminy Wodzisław – przyznano 6 grantów

➡ 4 oferty dotyczyły Gminy Imielno – przyznano 4 granty

➡ 8 ofert dotyczyło Gminy Nagłowice – przyznano 5 grantów

➡ 6 ofert dotyczyło Gminy Oksa – przyznano 5 grantów

Łączna wartość przyznanych dotacji wynosi 224 998 zł dla 46 podmiotów z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Przyznane w ramach programu granty z pewnością przyczynią się do rozwoju organizacji pozarządowych, a dzięki pozyskanym środkom podejmą działania o bardzo różnorodnej tematyce i szerokim zakresie.

Paweł Faryna, starosta jędrzejowski zachęca burmistrzów i wójtów z terenu powiatu jędrzejowskiego do wdrożenia programu w swoich gminach, dzięki temu pomoc finansowa trafi do większej liczby organizacji pozarządowych, które realizują swoje zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Jędrzejowskiego. Beneficjentami wsparcia są organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, fundacje).

LINK DO WSZYSTKICH ZDJĘĆ: 
https://drive.google.com/drive/folders/109CVzygO2-xCm2njoY5ICov1OTzJdDMK?fbclid=IwAR2VoQN2ESGWO-ekdML4WRCzVv2zXHck1ouNqzGpzbTRl91UeZmszSywRME