W niedzielę 27 września Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna uczestniczył w  uroczystości patriotycznej na „Pękowcu”, w lesie między wsiami Kurzelów i Pękowiec w gminie Włoszczowa
(w miejscu obozu i bunkrów oddziałów partyzanckich).

Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa, potem było poświęcenie krzyża i emblematu okolicznościowego Lasów Państwowych, następnie apel poległych i złożenie kwiatów przed pomnikiem.

Odbyło się też wręczenie Okolicznościowych odznaczeń  Resortowych. Cześć Artystyczną  stanowił występ Artura Frączka – gitarzysty, wokalisty i kompozytora z Włoszczowy.

Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna złożył wraz z innymi delegacjami wiązankę kwiatów przed pomnikiem na „Pękowcu”.

W lesie między Kurzelowem a Pękowcem zachowały się pozostałości bunkrów-ziemianek, które między innymi służyły za schronienie żołnierzom Armii Krajowej w ostatnią wojenną zimę. Obóz zbudowali
w 1944 roku żołnierze z oddziału Mieczysława Tarchalskiego „Marcina”. Z bali i desek powstały konstrukcje bunkrów, które częściowo zostały wkopane w ziemię,

Bunkry służyły głownie jako  schronienie podczas ostatniej wojennej zimy. Kwaterowało w nich około 60-70 żołnierzy 74. Pułku Piechoty Armii Krajowej. W styczniu stycznia 1945 roku przebywał w niech generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, ostatni komendant główny Armii Krajowej wraz ze swoim sztabem.

Wydarzenie zorganizowali Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – koło we Włoszczowie Teresa Monka i Nadleśniczy z Włoszczowy Artur Ratusznik.

Wśród gości obecni byli także:  Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Starosta Konecki Grzegorz Piec, Członek Zarządu i Prezes TWRP Wszechnica Konecka Jarosław Staciwa, Przedstawiciele służb mundurowych, w tym Policji, weterani, Harcerze, poczty sztandarowe, organizacje pozarządowe i patriotyczne, mieszkańcy.