Wczoraj, 2 lutego odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą odbicia żołnierzy Armii Krajowej
z siedziby Gestapo w Jędrzejowie. Wzięli w nich udział Wicestarosta Jędrzejowski Maria Barańska
i Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel.

Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem mjra Stefana Gądzio „Kosa” przy ul. Okrzei, obok Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Oficjalnie Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się o godz. 10:00 w Klasztorze oo. Cystersów mszą św, której przewodniczył  proboszcz parafii błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie Ojciec  Jakub Zawadzki. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie, która umiejscowiona jest przed I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada.

2 lutego 1944 r. z aresztu Gestapo uwolniono pięciu żołnierzy Armii Krajowej, blisko związanych
z komendą obwodu: Stanisława Białkiewicza „Zarembę”, Zbigniewa Białkiewicza „Świerka”, Adama Grabowskiego „Mocnego”, Zbigniewa Grabowskiego „Czarnego” i Stanisława Skowronka „Pniaka”.

Akcją dowodził mjr Stefan Gądzio „Kos”, a jej uczestnicy to żołnierze z oddziału dywersyjnego AK
z podobwodu Wodzisław, dowodzonego przez sierż. Józefa Maja „Balleta”. Wzięli w niej udział: kpr. pchor. Jan Stempkowski „Michał”, kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł”, kpr. Jan Turek „Kokoto”, kpr. Stanisław Urban „Kuźmicz”, st. strz. Jerzy Ostrowski „Elza”, st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna”, wraz
z ubezpieczającymi akcję ppor. Mieczysławem Karkowskim „Grabem”, ppor. Mieczysławem Maludzińskim „Walmieczem” i ppor. Hieronimem Piaseckim „Zolą”.

Uroczystość przy tablicy upamiętniającej akcję odbicia więźniów jest już coroczną lokalną tradycją, wpisaną na stałe w kalendarz powiatowych wydarzeń patriotycznych. Biorą w niej udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku straż przy pomniku pełniła młodzież z klas mundurowych z LO w Wodzisławiu.

Podczas uroczystości obecni byli również: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Senator RP Krzysztof Słoń, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski, który czytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, Sekretarz Gminy Jędrzejów Renata Kawiorska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie Robert Kruk, Wójt Gminy Wodzisław Dominik Łukasik, Sekretarz Gminy Wodzisław Renata Koziara, Zastępca Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. plk.dypl. Mariana Porwita – Iwona Dwojewska, Prezes Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Jędrzejowie Paweł Kowalski,, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Bernard Suchmiel, Janusz Adamczyk, Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa, Związków Kombatanckich, Dyrektorzy szkół pracownicy urzędów i instytucji, mieszkańcy Jędrzejowa.
Dziękujemy za udział sztandarów z Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół  i wielu różnych instytucji.

76. rocznica odbicia żołnierzy AK – Galeria Zdjęć

(MF)