malogoszcz
 malogoszcz Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Małogoszcz
tel./fax: 041 38 55 135, 041 38 60 135 fax: 041 38 60 150
email: malogoszcz@eobip.pl
strona internetowa: http://www.malogoszcz.pl
BIP: http://www.malogoszcz.eobip.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz: Mariusz Piotrowski

Małogoszcz założony został w czasach wczesnopiastowskich na skrzyżowaniu szlaków handlowych. WXII w. był grodem kasztelańskim o strategicznym znaczeniu. W 1408 r. król Władysław Jagiełło nadał mu prawa miejskie. Tu w 1794 r, po bitwie pod Szczekocina-mi, zatrzymał się z armią Tadeusz Kościuszko. Na miejscowym cmentarzu pochowano generałów Wodzickiego i Grochowskiego. W 1863 r. w okolicach Malogoszcza stoczono najkrwawszą bitwę powstania styczniowego, W odwecie w 1869 r. zaborca sprowadził miasto do roli osady. Malogoszcz stal się znowu miastem 1 stycznia 1995 r. Najciekawszymi zabytkami tych okolic są; kościół p.w. WNMP w Malogoszczu, w którym znajduje się krucyfiks, uważany za cudowny i relikwie św. Stanisława, plebania tego kościoła, gdzie mieścił się sztab gen. Langiewicza, czworokątny rynek z kamienicami, modrzewiowy kościół św. Piotra i Pawła w Rembieszycach i świątynia w Złotnikach związana z osobą ks. Stanisławą Konarskiego, prekursora polskiego Oświecenia, który urodził się w Żarczycach. Gmina Małogoszcz położona jest na pograniczu Gór Świętokrzyskich, w paśmie Przedborsko-Małogoskim i Niecki Wloszczowskiej. Siedziba władz samorządowych – Malogoszcz – oddalona jest o 30 km od Kielc i 18 km od Jędrzejowa. 8 km od miasta przepływa Nida, a 3 km Łososina nazwana przez Stefana Żeromskiego „Wierną Rzeką”. Drogi przebiegające przez gminę prowadzą do Częstochowy, na Śląsk i do Krakowa. Tereny te należą do czołówki gmin agroturystycznych województwa świętokrzyskiego. Rzeki i zbiorniki wodne są atrakcyjne dla wędkarzy. Łososina zawdzięcza nazwę łososiom przypływającym tu na tarto. Liczne wzgórza porastają lasy mieszane pełne grzybów i siedlisk różnorodnych gatunków ptaków.