jedrzejow h
 jedrzejow h Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów
tel./fax: 41 386 10 10, 386 16 19, 386 12 60, 41 386 12 67
czynny:
email: jedrzejow@umjedrzejow.pl
strona internetowa: http://www.jedrzejow.eu
BIP: http://www.jedrzejow.eobip.pl

Burmistrz Jędrzejowa: Marcin Piszczek

klasz cPoczątki Jędrzejowa sięgają wczesnego średniowiecza. Powstała wówczas osada Brzeźnica, która w XII w. przekształciła się w Andrzejów, a następnie w Jędrzejów. Miasto uzyskało prawa miejskie z rąk Bolesława Wstydliwego w 1271 roku. Ważnym momentem w historii miasta, decydującym o jego roli i znaczeniu w regionie było sprowadzenie w l149 r. Cystersów. Klasztor ufundował biskup wrocławski Janik i jego brat Klemens. Konwent cysterski przybył do Brzeźnicy z Burgundii, z opactwa Marimond. Gmina Jędrzejów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w krainie zw. Ponidziem, na Płaskowyżu Jędrzejowskim. Jest jedną z największych gmin regionu. W skład gminy wchodzi 37 sołectw i miasto Jędrzejów liczące ok. 18 tyś. mieszkańców. Stolica gminy oddalona jest od Kielc o 37 km, a od Krakowa o 78 km. Teren gminy przecinają drogi: międzynarodowa nr 7 Warszawa-Kraków, krajowa nr 78 Kielce-Katowice, z rozgałęzieniem na Częstochowę, wojewódzkie z Jędrzejowa do Pińczowa, Końskich, Staszowa i Kazimierzy Wielkiej. Krzyżują się tu również linie kolejowe: Gdańsk-Kraków i Lublin-Katowice. Dzięki żyznym glebom jaki się tu znajdują ziemia jędrzejowska jest dobrym miejscem dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego. Otaczające gminę bory sosnowe pełne są zwierzyny łownej, ptactwa i grzybów. Zbiorniki wodne w Chorzewie są dobrymi miejscami na wędkowanie. Czyste powietrze i krajobraz uzupełniają walory tej krainy, która doskonale nadaje się do rozwoju agroturystyki.