Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu „Aktywny Samorząd”
Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w okresie 01.03.2019r.-30.03.2019r.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10 tel. 41 386 58 05.