Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w okresie 06.03.2017r.-30.03.2017r.

Wnioski należy składać           

w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych       

ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10 tel. 41 386 58 05