Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. księdza Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie otrzymało certyfikat "Wiarygodnej Szkoły". Gratulujemy.

 

Kapituła Ogólnopolskiego Programu "Wiarygodna Szkoła" co roku opracowuje ranking najlepszych szkół w całej Polsce. Nadany certyfikat jest gwarantem spełniania przez szkołę wysokich standardów edukacyjnych: właściwego poziomu nauczania, ciekawej bazy i bezpieczeństwa młodzieży.

W tym roku wśród szkół, dla któych organem prowadzącym jest powit jędrzejowski, wyróżniono Technikum Nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie. Technikum kształci w zawodach: technik logistyk, ekonomista, informatyk, organizacji reklamy, hotelarstwa.

Przypomnijmy, że certyfikat "Wiarygodnej Szkoły" posiada także I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, które otrzymało ten tytuł w roku szkolnym 2014/2015.

 

 

Ponad 500 sadzonek drzew i krzewów zakupiło Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie. Rośliny będą posadzone w naszym powiecie: przy drogach powiatowych, strażnicach oraz szkołach, a także – przy pasiekach.

 

Akcję sadzenia nowych drzew przy drogach zapoczątkowali 22 marca członkowie Zarządu Powiatu. Wicestarosta Janusz Grabek, Mariusz Zieliński i Wojciech Zwierzchowski posadzili klony przy ulicy Przypkowskiego w Jędrzejowie.

Nowe nasadzenia przy drogach i budynkach użyteczności publicznej będą wykonywane w Jędrzejowie oraz w gminach Oksa, Nagłowice i Wodzisław.

 

 

100 sadzonek otrzymali członkowie Powiatowego Koła Pszczelarzy w Jędrzejowie, którzy zwrócili się z pismem do starostwa o środki na wieloletni program nasadzeń drzew i krzewów miododajnych. Zdaniem pszczelarzy, różne działania człowieka, w tym wycinanie drzew  (głównie starych lip) drastycznie zmniejszają ilość pożytków dla pszczół, co jest bardzo niekorzystnym zjawiskiem i koniecznie jest nasadzanie nowych roślin. W naszym powiecie Koło Pszczelarzy zrzesza 77 członków, którzy posiadają obecnie 1461 rodzin pszczelich.

Klony pospolite, klony jawory, lipy – a więc typowe dla polskiego klimatu i krajobrazu drzewa liściaste – oraz krzewy trzmieliny pospolitej zakupiono ze szkółki Nadleśnictwa w Jędrzejowie za ogólną kwotę 2 tys. zł.

- Wszystkie zakupione gatunki są miododajne, są to dość duże, ośmioletnie drzewka, które za rok-dwa już mogą rozpocząć kwitnienie  - mówi Janusz Grabek, wicestarosta. – Przy drogach drzewa będą sadzone na skarpach i w miejscach, gdzie nie będą stwarzać zagrożenia dla ruchu pojazdów.

Ostatnio nowych drzew w powiecie przybyło także za sprawą ludowców, którzy kilka dni wcześniej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Drzewo dla Polski”, rozdali w Jędrzejowie ponad 200 sadzonek klonów, cyprysów, tui oraz innych drzew. Drzewa zakupiono z prywatnych funduszy członków powiatowej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W akcji tej wzięli udział m.in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceprezes tej partii – Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, którzy przy Starostwie Powiatowym, gdzie właśnie tworzony jest ogród dydaktyczny, posadzili cis oraz jałowiec kolumnowy.

 

Na zdjęciu: wicemarszałek województwa Jan Maćkowiak (pierwszy od lewej) wspomaga w pracy przy sadzeniu jałowca Władysława Kosiniaka-Kamysza i Adama Jarubasa (drugi i trzeci od lewej). Asystują: Leszek Wawrzyła - radny Sejmiku, prezes Powiatowego Zarządu PSL  oraz honorowy prezes tej organizacji Mirosław Pawlak.

 

Z okazji niedawnego Dnia Kobiet i powitania wiosny  w dniu 20  marca  w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącym  im. Mikołaja Reja  w Jędrzejowie rozegrano  Powiatowy Turniej  Halowej  Piłki   Siatkowej  Dziewcząt  Szkół  Ponadgimnazjalnych, pod patronatem starosty jędrzejowskiego Edmunda  Kaczmarka.

 

Uroczystego  otwarcia w imieniu organizatorów Turnieju  Siatkówki  Dziewcząt  dokonał Marek Zygan – dyrektor I  LO  w Jędrzejowie, który powitał  wszystkie  drużyny  dziewcząt  przybyłe  na  turniej z naszego powiatu, a także z Buska Zdroju i Pińczowa.

Organizatorzy:

- Powiat Jędrzejowski  - Starostwo  Powiatowe  w  Jędrzejowie,

- Powiatowy  Związek  Stowarzyszeń  Sportowych  w Jędrzejowie.

- I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Reja  w Jędrzejowie.

 

W  sportowej  rywalizacji  udział  wzięły  cztery  drużyny dziewcząt:

- I  Liceum  Ogólnokształcące  im. Mikołaja Reja w  Jędrzejowie,

- Zespół Szkół Ponasdgimnazjalnych Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,

- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

- Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku –Zdroju.

 

Rozgrywki - rozegrano  6   meczy / w systemie  „każdy  z każdym”/:

1. ZSZ w Pińczowie – I LO  w Jędrzejowie,                          wynik - 0:2,

2. ZSP Nr1  w Busko-Zdroju – ZSP Nr1 w Jędrzejowie,    wynik - 2:0,

3. ZSZ w Pińczowie  – ZSP Nr 1 w Busko -Zdroju,              wynik - 0:2,

4. I LO w Jędrzejowie  – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie,              wynik- 2:1,

5. ZSZ w Pińczowie  – ZSP Nr 1 w Jędrzejowie,                  wynik- 1:3,

6. I LO w Jędrzejowie   – ZSP Nr1  w  Busko - Zdroju,       wynik -2:0.

 

Wyniki turnieju:

1  miejsce  -  I Liceum Ogólnokształcące im .Mikołaja Reja w Jędrzejowie,

2  miejsce  -  Zespół Szkół Ponadgimnazjanych Nr1  im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju,

3  miejsce  -  Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych  Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w

                       Jędrzejowie,

4  miejsce  - Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.

Nagrody  - puchary i dyplomy – ufundował starosta  jędrzejowski Edmund  Kaczmarek, a wręczyli je Janusz  Grabek - wicestarosta  jędrzejowski i dyrektor I LO Marek Zygan.

Najlepszą zawodniczką  w  turnieju została Sara Krzysztofik – uczennica grająca w drużynie  I LO w Jędrzejowie.

Mecze sędziowali -  Marcin Kędra i Karol Majda.

 

Dziękuję  serdecznie  za  pomoc  w organizowaniu  tych  zawodów  -  Dyrekcji  I LO im . M. Reja w Jędrzejowie  oraz  Pani  Ewelinie Jaros  za  pomoc w organizowaniu  i sprawnym przebiegu  turnieju siatkówki dziewcząt. Kieruję  również  serdeczne podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn.  Dziękuję  serdeczne  Krzysztofowi  Nowakowi – inspektorowi  z  Wydziału  Edukacji, Kultury, Zdrowia  i  Spraw Społecznych  za  pomoc  techniczną  i  organizacyjną  w  trakcie  przebiegu  zawodów  sportowych.

 

Kazimierz Nowakowski    

 

 

Sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, jeden z twórców reformy administracyjnej w Polsce, był gościem konferencji w Jędrzejowie poświęconej sytuacji polskiego samorządu, którą zorganizowało Starostwo Powiatowe.

 

- Samorząd nie jest kaprysem, ale jest sednem demokracji, fundamentem państwa, o czym doskonale wiedzą rozwinięte i dobrze funkcjonujące społeczeństwa zachodnie. Nie ma go za to we wschodnim modelu ustroju państwowego, gdzie nadal dominuje silna władza centralna.

Musimy się zastanowić, do którego modelu władzy publicznej i tym samym, do której części Europy chcemy przynależeć jako społeczeństwo – mówił Jerzy Stępień.

Sędzia wspominał czas wykuwania w Polsce podwalin pod polską samorządność, kiedy pracował w Senacie wraz z innymi twórcami reformy administracyjnej: Jerzym Regulskim, Walerianem Pańko, Michałem Kuleszą. Wszyscy wymienieni znawcy prawa i ekonomii już nie żyją.

- Zostałem sam z tego zespołu ludzi, czuję więc szczególne zobowiązanie, aby mówić również w ich imieniu – mówił Jerzy Stępień w Jędrzejowie.  – Wspólnie pracowaliśmy nad stworzeniem systemu opartego na samorządzie i na wspólnej państwom demokratycznym kontroli sądowniczej nad wszystkimi organami władzy. W 1999 roku powstał Trybunał Konstytucyjny, którego zadaniem jest czuwanie nad parlamentem, aby uchwalane przez niego prawa były zgodne z konstytucją.

Wyjaśniając sens istnienia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia przypomniał, że to Stany Zjednoczone jako pierwsze w świecie wprowadziły taką kontrolę nad działaniem parlamentu. W Europie pierwszym krajem były Niemcy, nauczone doświadczeniem faszyzmu, w czasie rządów którego parlament pod naciskiem totalitaryzmu ustanawiał nieludzkie prawa i one wchodziły w życie, bo brak było organu kotrolującego.

- Atak na Trybunał Konstytucyjny w Polsce był dla nas, sędziów, jednoznacznym sygnałem ostrzegawczym, że zagrożone jest państwo prawa – mówił Jerzy Stępień. – Kolejne ataki: na administrację państwową, wolne media, sądownictwo potwierdziły, że jest to próba zniszczenia całego dorobku demokracji, a nawet więcej – zasad, które ludzkość wypracowała przez tysiąclecia i które dzisiaj określamy mianem prawa.

 

Wśród gości spotkania byli m.in. europoseł Czesław Siekierski, poseł na Sejm Władysław Kosiniak-Kamysz – prezes PSL, marszałek województwa  Adam Jarubas, członkowie Zarządu Województwa oraz samorządowcy – radni Sejmiku Wojewódzkiego, Rady Powiatu i rad gminnych z całego powiatu, jak również goście z innych powiatów, m.in. starosta kielecki Michał Godowski i starosta skarżyski Jerzy Żmijewski.

Publiczność podziękowała sędziemu Jerzemu Stępniowi za jego niezywkle interesujący wykład oklaskami na stojąco.

Na koniec odczytano „Deklarację Jędrzejowską”, której tekst przytaczamy w całości poniżej. Deklaracja została przyjęta przez aklamację zgromadzonych.

 

DEKLARACJA JĘDRZEJOWSKA

Jako samorządowcy ziemi jędrzejowskiej nie możemy być obojętni wobec szeroko zakrojonej akcji deprecjonowania idei i dorobku samorządu terytorialnego w Polsce. W obliczu antysamorządowych poczynań rządu potrzebujemy solidarności naszego środowiska i taką deklarujemy.

Uważamy, że proponowane zmiany i rozwiązania prowadzą do zmiany ustroju i to zmiany wprowadzonej niedemokratycznie, zwykłymi ustawami sejmowymi, a nie Konstytucją. Wszystko to odbywa się bez wymaganych konsultacji społecznych i z pominięciem wszelkich krytycznych uwag zgłaszanych przez obywateli. Takie pojmowanie demokracji – jako rządów większości, z jednoczesnym pozbawieniem prawa głosu mniejszości – jest wypaczeniem demokratycznego systemu rządzenia.

Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak obecny rząd wraca do ręcznego sterowania państwem i obywatelami. Nie zgadzamy się na proponowaną przez rząd wizję Polski scentralizowanej, co zaprzecza idei samorządności i to nie tylko jej konstytucyjnych zasad funkcjonowania państwa lecz także idei społeczeństwa obywatelskiego, które nie potrzebuje i nie chce być centralnie sterowane, bo samo potrafi decydować o tym, jak mają się rozwijać małe ojczyzny. Nasz sprzeciw nie ma charakteru działań antyrządowych, nie kwestionujemy wyników wyborów i prawa rządzącej partii do wprowadzania zmian, ale jasno i dobitnie mówimy, że wszelkie nowe rozwiązania muszą mieć podstawę w Konstytucji, mają też mieć jasne uzasadnienie społeczno-gospodarcze, a nie być jedynie nastawione na polityczny zysk w postaci wyniku wyborczego.

Dzisiejsze spotkanie pozwoli nam poczuć wartość naszych działań i osobowości, i wypracować linię własnej obrony, a tym samym obrony samorządności, aby po raz kolejny nie sprawdziło się porzekadło, że „Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi”.

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi wojewódzkiej numer 768 z Jędrzejowa przez Kazimierzę Wielką w kierunku województwa małopolskiego. Umowę podpisano w obecności marszałka Adama Jarubasa, starosty Edmunda Kaczmarka , Karola Rożka zastępcy dyrektora ŚZDW w Kielcach, a także prezesa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza.

W piątek nastąpiło podpisanie umowy, z której ogromnie zadowolony jest starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek:

- W sercu Jędrzejowa będzie realizowana inwestycja, którą przygotowywały samorządy od Jędrzejowa do Kazimierzy. To jest koncepcja, która usprawni ruch w tym regionie

Korol Rożek ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich również zauważa ważność nowej rozbudowanej drogi 768, która w naturalny sposób utworzy wschodnią obwodnicę Jędrzejowa.
Inwestycja jest realizowana w ramach RPO. W całości koszty budowy obwodnicy pokrywa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Koszty opiewają na około 20 milionów złotych.

Na uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej powstania wschodniej obwodnicy Jędrzejowa był obecny prezes PSL Władysław Kosiniak - Kamysz:

- Warto pokazywać, po co jest samorząd. To samorządy reagują najszybciej i najtrafniej na potrzeby mieszkańców. Ta obwodnica jest finansowana z pieniędzy unijnych. Powinni o tym pamiętać wszyscy ci, których opanowała choroba nienawiści.
Inwestycję będzie wykonywać kielecka firma Fart. Czas oddania obwodnicy do użytku to 2019 rok.