Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

 

Starosta Jędrzejowski, Burmistrz Jędrzejowa, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło w Jędrzejowie,

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy ZSP Nr 2 w Jędrzejowie

zapraszają

Mieszkańców Ziemi Jędrzejowskiej

na uroczystości związane z powiataniem uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej,

które odbędą się 9 i 10 sierpnia 2017 roku w Jędrzejowie

 

Program uroczystości:

 

9 sierpnia - Jędrzejów

godz. 18.00 - powitanie uczestników Marszu Szlakiem I Komapnii Kadrowej na Rynku (pl. Kościuszki) - przed Muzeum im. Przypkowskich

godz. 18.15 - złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy upamiętniającej pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jędrzejowie

 

10 sierpnia - Jędrzejów

godz. 8.00 - powitanie uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej przed siedzibą Starostwa Powiatowego - ul. 11 LIstopada

godz. 8.15 - wręczenie odznaczeń

godz. 8.25 - złożenie kwiatów pod Dębem Niepodległości

 

 

 

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył akty powołania na nową kadencję członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Akty powołania na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2017-2021 otrzymało dziewięć osób: Andrzej Bielecki (Świętokrzyska Izba Rolnicza), Zdzisław Adamczyk (OSP w Oksie), Czesław Szczerba (Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Zdzisław Gzyl (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Różnych w Jędrzejowie), Jerzy Szczerba (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Krystyn Toczyłowski (MSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski), Janusz Grabek, Renata Kawiorska, Stanisław Kowalczyk – przedstawiciele Rady Powiatu w Jędrzejowie.

- Doceniając dotychczasową pracę  członków rady poprzedniej kadencji, uznałem, że wiele osób należy ponownie powołać w skład tego gremium – powiedział Edmund Kaczmarek. – Państwa doświadczenie i znajomość tematu są bardzo pomocne dla dyrektora i służb Powiatowego Urzędu Pracy. Bezrobocie w naszym powiecie jest coraz niższe, ofert pracy coraz więcej, chociaż oczywiście nie wszystkich mogą one zadowolić, ale generalnie rynek pracy zmienia się na lepsze, dobrzy fachowcy już obecnie mogą wybierać sobie miejsce zatrudnienia.

Starosta dodał także, że tegoroczny budżet PUP w Jędrzejowie jest rekordowy, jeśli chodzi o pieniądze pozyskane z różnych funduszy na aktywne formy walki z bezrobociem: w tym roku to aż 18 mln zł.

Powiatowa Rada Rynku Pracy wybrała spośród siebie przewodniczącego – ponownie (jak w ubiegłej kadencji) został nim Janusz Grabek, wicestarosta i radny Rady Powiatu. Wiceprzewodniczącym został – również na kolejną kadencję – Czesław Szczerba. obie decyzje zapadły jednogłośnie.

Jako organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy, Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Kadencja rady trwa cztery lata, a jej członkowie powoływani są spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy.

Starosta może także powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może również zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

W Jędrzejowie już po raz 23. zorganizowano Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Podczas wakacji, w Archiopactwie Cystersów, można posłuchać koncertów m.in. skrzypków Macieja Strzelczyka i Piotra Sadowskiego czy harfistki Ireny Czubek-Davidson. W sobotę dla jędrzejowskiej publiczności zagrali Robert Grudzień oraz prof. Georgij Agratina.

 

Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie zaprosiło powiat jędrzejowski do włączenia się w nową inicjatywę  - "Paragedon", czyli Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

 

Europoseł Bogdan Wenta (prezes stowarzyszenia) oraz Danuta Papaj (wiceprezes) spotkali się z przedstawicielami powiatu jędrzejowskiego, aby zaprezentować założenia planowanego na 16 września festiwalu aktywności ruchowej.

W "Paragedonie" będzie mogła wziąć udział każda chętna osoba niepełnosprawna z województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy będą mogli wybrać dla siebie taki rodzaj aktywności, który najbardziej ich interesuje: konkurencje sportowe w wielu dyscyplinach, gry zespołowe, konkursy albo uczestnictwo w konferencjach i warsztatach poświęconych problematyce niepełnosprawności. Po południu odbędzie się piknik integracyjny, podczas którego będzie można skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych.

- Głównym miejscem rozgrywek i spotkań będzie Stadion Lekkoatletyczny w Kielcach i hala przy stadionie, jednak nie tylko - mówiła Danuta Papaj. - NIketóre dyscypliny sportowe, a także piknik będą odbywać się w innych punktach miasta.

Organizatorzy chcą zaktywizować osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pomóc im "wyjść z cienia". Czasem zapominamy o opiekunach, rodzinie osób niepełnosprawnych, którzy przeżywają wiele trudności i starają się z jednej strony chronić takie osoby, ale z drugiej strony chcieliby zmniejszyć wyizolowanie od reszty społeczeństwa, co bywa trudne - Ta akcja ma zbliżyć ludzi do siebie - wyjaśnia Bogdan Wenta. - Pomóc im pokonać izolację, przełamać bariery, także wstydu. 

Jak zapowiedział starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, nasz powiat włączy się w realizację tej inicjatywy, poprzez zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym z naszego powiatu, które będą chciały wziąć udział w "Paragedonie". Akcję będzie koordynować Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie.

 

Podczas sobotniego koncertu w klasztorze cystersów świętowano uroczystość 50-lecia pracy artystycznej multiinstrumentalisty, profesora Akademii Muzycznej w Kijowie Georgija Agratiny.

Prof. Georgij Agratina jest wirtuozem bardzo oryginalnych instrumentów: fletni Pana, cymbałów koncertowych, a także rozmaitych piszczałek, wywodzących się z tradycji pasterskich. Koncertuje na całym świecie, ma na koncie wiele nagród oraz szereg nagrań. 

Jest związany z jędrzejowskim Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej od początku jego trwania, to znaczy od 23 lat. Jak sam mówi, lubi to miejsce za jego wspaniałą akustykę, nastrój oraz wdzięczną publiczność. Koncertuje tutaj co roku, tradycyjnie już wspólnie z Robertem Grudniem, organistą, dyrektorem jędrzejowskiego festiwalu, a ich koncerty przyciągają szeroką  publiczność, nie tylko z Jędrzejowa.

W tym roku w czasie koncertu profesor świętował swój jubileusz, a życzenia złożyli mu przedstawiciele lokalnych samorządów: starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek oraz burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.

- Jest pan ambasadorem Jędrzejowa w Kijowie, a także wielkim przyjacielem jędrzejowskiego festiwalu, cieszymy się, że świętujemy ten jubileusz właśnie tutaj, na ziemi jędrzejowskiej - mówił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, który złożył jubilatowi życzenia w imieniu samorządu powiatu jędrzejowskiego. - Dziękujemy za te wszystkie wspaniałe koncerty u nas i czekamy na kolejne - podkreślił starosta.

 

Na zdjęciu, od lewej: prof. Georgij Agratina, starosta Edmund Kaczmarek, dyrektor festiwalu Robert Grudzień