Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

Prawie 500 osób wzięło udział w Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Krzelowie i Zjeździe Absolwentów w dniu 1 lipca 2017r. Mury tej szkoły opuściło w ciągu tych lat ponad 4,5 tysiąca absolwentów.

 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 mszą świętą na placu przed budynkiem szkoły, koncelebrowaną przez księży absolwentów: Jacka  Szymańskiego i  Łukasza  Pruska pod przewodnictwem ks. Łukasza Parzniewskiego z parafii św. Brata Alberta w Sędziszowie.

Część oficjalną o godz. 15.30 rozpoczął koncert orkiestry dętej działającej przy SCK w Sędziszowie pod batutą Piotra Janika. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i odegranie hymnu państwowego to kolejne elementy tego wielkiego wydarzenia. Prowadzący uroczystość absolwenci szkoły: Joanna Pikiel, Sylwester Tabor i Jan Sobczyk bardzo sprawnie realizowali kolejne punkty programu.

Przywitania gości w imieniu szkoły i absolwentów dokonała Danuta Bronkowska, dyrektor szkoły i oczywiście też absolwentka. Wśród gości byli obecni: świętokrzyski wicekurator oświaty Tomasz Pleban, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Piecyk, wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa (absolwent ), prorektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sylwester Tabor (absolwent), starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek z wicestarostą Januszem Grabkiem, starosta powiatu zawierciańskiego  Krzysztof Wrona (absolwent), profesor UR w Krakowie Wiesław Musiał (absolwent), wójtowie i burmistrzowie powiatu jędrzejowskiego: Wacław  Szarek, Marcin Piszczek, Jan Głogowski, Bożena Szczypiór, Monika Bolewska, Krzysztof Nowak oraz dyrektor Krakowskiego Banku Spółdzielczego Zbigniew Bodzioch (absolwent)

Następnie przyszedł czas na wręczanie odznaczeń, podziękowań i gratulacji.

Komisja Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego nadała Odznakę Honorową Województwa Świętokrzyskiego Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie, którą został udekorowany sztandar szkoły w imieniu marszałka województwa Adama Jarubasa dekoracji dokonał Arkadiusz Piecyk dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w asyście Edmunda Kaczmarka  starosty jędrzejowskiego, Krzysztofa Wrony starosty zawierciańskiego i dyrektor szkoły  Danuty Bronkowskiej.

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla tych, którzy przez lata kierowali placówką oraz nauczycieli.

Puchary i upominki od absolwentów otrzymali nauczyciele: Henryka Sobczyk, Jan Karnia, Jan Sobczyk, Piotr Chodup, Antoni Gigielewicz, Danuta Swałdek, Barbara Bednarczyk, Jan Wolf, Elżbieta Kowalczyk oraz obecni na uroczystości dyrektorzy: Rajmund Palimąka, Jan Wolf, Jerzy Zdański, Wacław Szarek i Danuta Bronkowska.

W sposób szczególny uhonorowano najstarszą absolwentkę panią Sabinę Kozińską, która ukończyła szkołę w 1950 roku.

Gratulacje i życzenia dla szkoły złożyli  świętokrzyski kurator oświaty, wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa (absolwent), starosta zawierciański Krzysztof Wrona (absolwent), starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek z wicestarostą Januszem Grabkiem i przewodniczącą Rady Powiatu Ewą Kubas – Samociuk, burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek i wójtowie sąsiednich gmin oraz przedstawiciele absolwentów.

Szczególne słowa podziękowania za dbałość o szkołę, realizowanie projektów unijnych dyrektor szkoły Danuta Bronkowska skierowała w stronę organu prowadzącego: starosty Edmunda Kaczmarka i Rady Powiatu.

Tej części uroczystości towarzyszyły występy wokalne Marleny Zawady i Darii Opałki.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy po raz kolejny przestąpili progi swojej szkoły, odświętnie przygotowanej i udekorowanej. W klasach odbywały się spotkania poszczególnych roczników, którym towarzyszyły wspomnienia, łzy i wzruszenia. Na scenie z koncertem wystąpił  zespół składający się z absolwentów „Dudek Band”. Również dużą atrakcją był występ kabaretu „Spotkanie z Balladą z Kopydłowa”.

Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego składającego się z absolwentów pod przewodnictwem dyrektor Danuty Bronkowskiej.

Do zobaczenia na kolejnych Jubileuszach.

 

2  lipca 2017  na  boisku  sportowym  Orlik  przy  Zespole  Placówek  Oświatowych w  Warzynie   pod  patronatem  honorowym  starosty jędrzejowskiego Edmunda  Kaczmarka  odbył się  Powiatowy Turniej  Piłki  Nożnej  drużyn Ludowych  Zespołów  Sportowych  i  Klubów  Sportowych.

ORGANIZATORZY:

- STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,                                                                                               

- POWIATOWY  ZWIĄZEK  STOWARZYSZEŃ  SPORTOWYCH  w JĘDRZEJOWIE,                                                                                                  

- URZĄD  GMINY w  NAGŁOWICACH,

- LUDOWY ZESPÓŁ  SPORTOWY  „DĄB” w NAGŁOWICACH.                                           

W sportowej  rywalizacji  udział  wzięło  pięć  drużyn:

- LZS „ Dąb” I Nagłowice,

- Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” I w Piaskach,

     - Klub Sportowy „ NIDA” Oksa, 

      -LZS „Dąb” II  Nagłowice,             

     - Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka”  II w Piaskach.

 

- Celem naszych zawodów jest zachęcenie młodzieży  zrzeszonej w Ludowych Klubach Sportowych i Ludowych Zespołach Sportowych do  zdrowego stylu życia. Jestem  bardzo   zadowolony, że  po raz  kolejny   mogliśmy  gościć  na  zorganizowanym  turnieju  tylu  młodych   zawodników  z  naszego  powiatu – mówił Kazimierz Nowakowski, prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.

 

Po wylosowaniu numerów dla danej drużyny rozegrane  zostały w następującej kolejności mecze.

Mecze – rozgrywki:                                                                                                   Wyniki:

 I  mecz  - LZS ” Dąb” I  Nagłowice - LZS „DĄB” II Nagłowice                           –   5:0,

II  mecz- KS „ Nida” Oksa  - LKS „Piaskowianka”  I  Piaski                                –   0:1,

III  mecz- LZS „Dąb” II  Nagłowice – LKS „Piaskowianka ” II  Piaski                 -  1:2,

IV  mecz -LZS „Dąb” I  Nagłowice  – KS „Nida ”Oksa                                          -   2:0,

V  mecz - L KS „Piaskowianak” II  Piaski – LKS  „Piaskowianka” I Piaski         -  2:1,

VI  mecz – LZS „Dąb” II  Nagłowice –KS „Nida” Oksa                                          -  2:5,

VII mecz  - LZS „Dąb” I Nagłowice - LKS „Piaski ” I  Piaski                                  -  1:1,

VIII mecz- LKS „Piaskowianka” II – KS „Nida” Oksa                                             - 1:2,

IX mecz – LZS „Dąb” II  Nagłowice – LKS „Piaskowianka” I Piaski                     -0:1,

X  mecz – LKS  „Piaskowianka”  II Piaski -  LZS „Dąb” I Nagłowice                   - 0:1

 
Wyniki końcowe:

1 miejsce  - LZS  „DĄB”  I Nagłowice,

2 miejsce -  LKS „ Piaskowianka ”  I  Piaski,

3 miejsce   -  KS  „ Nida”  Oksa,

4 miejsce   -  LKS  „Piaskowianka”  II  Piaski,

5 miejsce  –  LZS ”Dąb” Nagłowice.

Wybrano  najlepszego zawodnika tych zawodów (strzelca) – został  nim Marcin Marek  z LKS „Piaskowianka” Piaski.

Wybrano  również najlepszego bramkarza – został  nim Damian Żródleski  z  LZS „Dąb” Nagłowice.

Nagrody  w  tym turnieju  były  ufundowane dla  każdej  drużyny, która  brała udział  w   zawodach.

Były  to  puchary, statuetki, pamiątkowe dyplomy, które ufundował Edmund Kaczmarek starosta jędrzejowski, podobnie jak poczęstunek dla zawodników.

Puchary, dyplomy wręczyli  Monika Bolewska – wójt gminy Nagłowice oraz Kazimierz Nowakowski – pełnomocnik  starosty jędrzejowskiego ds. sportu, prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.

 

 

Podziękowania kieruję  do Pana Roberta Capigi – Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie  za udostępnienie boiska sportowego w tym turnieju.

Gorące  podziękowania  kieruję  pod  adresem  trenerów- opiekunów  drużyn  poszczególnych drużyn. Dziękuję  Panu Krzysztofowi   Nowakowi- inspektorowi z Wydziału  Edukacji, Kultury, Zdrowia  i Spraw Społecznych  za  pomoc  techniczno  organizacyjną  w przygotowaniu  tych  zawodów  piłki  nożnej. Dziękuję  serdecznie  za  pomoc  w organizowaniu  tych  zawodów  Panu Bogusławowi   Sewerynowi  członkowi  Zarządu  Powiatowego  Związku  Stowarzyszeń  Sportowych w  Jędrzejowie.

Mecze sędziowali: Bogusław Seweryn, Paweł Jaskulski, Sebastian Nowak, Kacper Skowronek, Krzysztof Szymański.

 

Kazimierz Nowakowski    

W jędrzejowskich szkołach od 1 września rozpoczną urzędowanie nowi dyrektorzy szkół, których organem prowadzącym jest powiat. Trzy konkursy już się rozstrzygnęły. Jeszcze nie wiadomo, kto przez najbliższe pięć lat pokieruje Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie.

Konkursy zostały rozpisane kilkanaście tygodni temu. Starostwo Powiatowe prowadzi w Jędrzejowie cztery szkoły.

- Dobiega końca pięcioletnia kadencja dyrektorów, dlatego jesteśmy zobligowani do rozpisania konkursu na te stanowiska – wyjaśnił starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

Po prezentacjach konkursowych w trzech szkołach wyłoniono już nowych dyrektorów. Wiadomo, że w ZSP 1 od pierwszego września Władysława Równickiego zastąpi Małgorzata Wojtasik dotychczasowy wicedyrektor. I LO przez następne pięć lat będzie kierował Wojciech Zwierzchowski. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nic się nie zmieni. Konkurs wygrała Agnieszka Zaczkowska.

W ZSP 2 potrzebna będzie dogrywka. O stanowisko nowego dyrektora ubiega się Jolanta Jędrzejewska i Katarzyna Chrust. Obie kandydatki od komisji konkursowej dostały tą samą ilość punktów. Teraz pałeczkę przejmie Zarząd Powiatu i to w powiecie zdecydują o tym, kto zostanie nowym dyrektorem szkoły. Starosta jędrzejowski wyraził nadzieję, że nowi dyrektorzy dobrze będą kierować placówkami.

Zadeklarował również, że Zarząd Powiatu będzie wspierał szkoły, w których jest organem prowadzącym.

<

 

8 czerwca po raz szósty młodzież szkół gimnazjalnych uczestniczyła w  Spartakiadzie - „STONOGA” na  boisku „ORLIK”  przy  Gimnazjum  Publicznym  w  Słupi  Jędrzejowskiej.

 

 

Organizatorami  Spartakiady byli:

- Starostwo Powiatowe  w   Jędrzejowie,

- Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej,

- Powiatowy  Związek Stowarzyszeń Sportowych  w Jędrzejowie,

- Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego  w  Słupi Jędrzejowskiej.                                     Cele  Spartakiady to:

- kształtowanie  postawy prozdrowotnych  ze  szczególnym  uwzględnieniem znaczenia  

  systematycznej aktywności  rekreacyjnej,

- integracja młodzieży  z  różnych  środowisk,

- propagowanie  zdrowego  stylu  życia,

- popularyzacja  biegów,  rzutów i skoków.

Uroczystego otwarcia dokonała Anna Marszałek – dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej, pozdrawiając przybyłą na spartakiadę STONOGA 2017  młodzież, trenerów i opiekunów. W imieniu starosty jędrzejowskiego młodzież szkół gimnazjalnych powitał bardzo serdecznie Kazimierz Nowakowski - prezes Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie

Spartakiadę  zrealizowano  dzięki  pozyskanym  w  ramach zadań  publicznych środkom finansowym od  starosty  jędrzejowskiego.

W spartakiadzie  wzięły  udział  gimnazja z  Moskorzewa, Mierzwina, Radkowa i Słupi.

Biegi sztafetowe odbyły  się  osobno dla  chłopców - na  1000  metrów,  a  dla  dziewcząt  na  650  metrów. Biegi  były  punktowane; za I miejsce 4 punkty, II miejsce -3  punkty, III  miejsce -2 punkty, IV miejsce – 1 punk.  

Skoki w dal metodą naturalną i rzuty  piłką  lekarską  3  kg  w  tył  za  głowę – przebiegały osobno  dla  dziewcząt i osobno  dla  chłopców,  a  wyniki  były  szczegółowo mierzone i  sumowane dla  każdej drużyny.  

 

Wyniki i punktacja biegów:

Dziewcząt:

I  miejsce   zajęła  drużyna z  Gimnazjum  w  Moskorzewie                   –   4 punkty,

II  miejsce  zajęła  drużyna  z Gimnazjum w  Słupi                                   -    3 punkty,

III  miejsce  zajęła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                          -    2 punkty,

IV miejsce zajęła   drużyna z Gimnazjum  w Mierzwinie                         -   1 punkt.

Chłopców:

 I  miejsce  zajęła  drużyna z Gimnazjum  w Mierzwinie                           -  4 punkty,

II  miejsce  zajęła  drużyna z Gimnazjum  w Słupi                                      -   3 punkty,    

III  miejsce   zajęła   drużyna  z  Gimnazjum  w Moskorzewie                 -   2 punkty,

IV  miejsce  zajęła   drużyna  z  Gimnazjum w  Radkowie                         -  1 punkt.

Wyniki   rzutów  piłką  lekarską   3  kg  w  tył  za  głowę:

Dziewcząt:

I miejsce  zdobyła drużyna  z  Gimnazjum  w  Mierzwinie                       -  4 punkty

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z  Gimnazjum  w Słupi                                -  3 punkty,

III miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Moskorzewie                      -  2 punkty,

IV miejsce zdobyła  drużyna z Gimnazjum  w  Radkowie                         -  1 punkt.

Chłopców:

I miejsce  zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Mierzwinie                       -  4 punkty,        

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                         -  3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Słupi                              -  2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Moskorzewie                  - 1 punk.

Wyniki  skoków  w dal:

Dziewcząt:

I miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Moskorzewie                   - 4 punkty,       

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Mierzwinie                      - 3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Słupi                             -  2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Radkowie                      -   1 punkt.

Chłopców:

I  miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w  Słupi                                 - 4 punkty,       

II  miejsce  zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w Radkowie                        - 3 punkty,

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Mierzwinie                 - 2 punkty,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum  w Moskorzewie                - 1 punkt.

 

Wyniki końcowe

I miejsce zdobyła drużyna - Gimnazjum w  Mierzwinie                         - 18 punktów,

II miejsce zdobyła  drużyna z  Gimnazjum  w Słupi                                 - 17 punktów,       

III  miejsce  zdobyła  drużyna   z  Gimnazjum  w Moskorzewie            - 14 punktów,

IV  miejsce zdobyła  drużyna  z Gimnazjum w  Radkowie                     - 11 punktów,

 

Wszystkie  drużyny (dziewcząt i chłopców) zarówno  za  biegi,  a  także  za  rzuty  piłką lekarską, skoki w dal - każda konkurencja sportowa  oddzielnie - otrzymały puchary i dyplomy wręczone w  imieniu  starosty  jędrzejowskiego – przez radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Leszka Wawrzyłę, Kazimierza Nowakowskiego prezesa  Powiatowego Związku Stowarzyszeń  Sportowych w Jędrzejowie oraz  przez  Annę  Marszałek - dyrektora Gimnazjum  w  Słupi  Jędrzejowskiej.

Medale pamiątkowe wręczył wójt gminy Słupia Krzysztof Nowak.

 

Nad sprawnym przebiegiem i bezpieczeństwem zawodników, widzów  oraz płynnością ruchu drogowego –  czuwali  policjanci  z Komisariatu Policji w Sędziszowie, którym  w  imieniu organizatorów  bardzo dziękuję.

Dziękuję Panu  Stanisławowi  Grzybowi – Dyrektorowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska EURO - MED w Słupi Jędrzejowskiej za  pomoc pielęgniarsko –medyczną, która cały czas czuwała nad zdrowiem zawodników biegających i widzów.

W imieniu  Powiatowego  Związku  Stowarzyszeń  Sportowych  w  Jędrzejowie   składam serdeczne  podziękowania  Panu  Edmundowi  Kaczmarkowi – Staroście Jędrzejowskiemu  za  przyznane  środki  finansowe  na  zorganizowanie  tej  Spartakiady.

Dziękuję  bardzo  dyrekcji Gimnazjum w Słupi oraz Pani Urszuli  Walocha i Panu  Markowi  Fulasowi  za  sprawne  przygotowanie i  przeprowadzenie  Powiatowej Spartakiady  - Sztafetowy  Bieg  Przełajowy  „STONOGA” 2017.

Kieruję  również  podziękowania  do  trenerów  i  opiekunów  poszczególnych  drużyn.

Dziękuję  serdeczne  Panu Krzysztofowi  Nowakowi – inspektorowi  z  Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia  i  Spraw Społecznych  za  opracowane dyplomy oraz  techniczną  pomoc  w  trakcie  przebiegu Spartakiady.

K. Nowakowski    

 

  

8 czerwca już po raz 24. wręczone zostały symboliczne czeki dla dziewięciorga stypendystów starosty jędrzejowskiego. To wyróżniający się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Stypendia ustanowione zostały w 2005 roku przez Radę Powiatu jako "żywy pomnik" Jana Pawła II.

 

Wysoka średnia ocen, wzorowe lub wyróżniające zachowanie, a do tego - bardzo wysoka kultura osobista oraz społeczna postawa wyrażająca się w pomocy dla innych - to cechy, którymi wyróżniają się uczniowie otrzymujący stypendia starosty jędrzejowskiego.

W każdym semestrze jest to dziewięcioro uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych, rekomendowanych przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski.

W uroczystości wręczenia stypendiów uczestniczyli rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wysokość stypendium to 700 zł na semestr.

- LIczymy na was - mówił do młodych ludzi starosta Edmund Kaczmarek. - Jesteście dumą i nadzieją nas wszystkich.

 

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 stypendia otrzymali:

1. Marta  Śliwińska –  wzorowa uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,00. Marta jest uczennicą klasy  o kierunku humanistyczno-prawnym, realizuje rozszerzony program nauczania z przedmiotów: WOS, język polski, historia. Obecnie Marta przygotowuje się do wzięcia udziału w kolejnej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Wzorowo wypełnia obowiązki w pracach redakcji gazety szkolnej „Echo Rejowiaka”, redagowaniu kroniki szkolnej, zajmuje się również oprawą fotograficzną imprez szkolnych. Uczennica reprezentuj wysoką kulturę osobista, zawsze służy pomocą słabszym kolegom. Regularnie uczęszcza na zajęcia osiągając blisko 100% frekwencję. Marta Śliwińska jest osobą ambitną, bardzo odpowiedzialną, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę życia codziennego i rozwój osobisty.

 

2. Małgorzata Wydrych  – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 4,75. Małgosia  jest uczennicą klasy  o kierunku medyczno-przyrodniczym, której jest przewodniczącą. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Udziela się w pracach na rzecz szkoły prowadząc Kronikę Profilaktyki pod kierunkiem szkolnego pedagoga. Uczestniczyła w wielu konkursach i olimpiadach m.in. w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach (finalistka), Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (II etap), Wojewódzki Turniej Językowy. Uczennica bardzo umiejętnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji przez co systematycznie wzbogaca swoja wiedzę. Jest osobą świetnie zorganizowaną – zawsze punktualna i zdyscyplinowana, odpowiedzialna za powierzone jej obowiązki, jest wzorem do naśladowania.

 

3. Katarzyna Król – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Katarzyna to bardzo ambitna i odpowiedzialna uczennica co przejawia się w osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowej frekwencji. Kasie ma bardzo szerokie zainteresowania, ale najbardziej skupia się na biologii i chemii, bo z tym obszarem wiedzy wiąże swoją przyszłość. Jej wiedza z tych przedmiotów wykracza poza ramy realizowanego materiału. Brała udział w Konkursie Języka Angielskiego „Oxford”, Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego oraz Konkursie Matematycznym „Euklides”, z których otrzymywała wysokie noty. Uczennica wykazuje się aktywną postawą i zaangażowaniem w pracach na rzecz szkoły i klasy, jest wolontariuszką Szkolnego Koła „Caritas”, pomaga rówieśnikom w nauce. Swoją właściwą postawą i skromnością wzbudza szacunek wśród nauczycieli i uczniów.

 

4.Michalina Chełmińska – wzorowa uczennica IV klasy Technikum Nr 1 w ZSP  Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,7.  Michalina była przewodniczącą samorządu klasowego oraz skarbnikiem w Samorządzie Uczniowskim. Jako członkini Szkolnego Koła Sportowego godnie reprezentowała szkołę na międzyszkolnych rozgrywkach. Wielką pasją uczennicy jest muzyka, pięknie śpiewa i gra na gitarze, każda uroczystość szkolna zawsze była wzbogacona jej udziałem. Michalina jest również uzdolniona z przedmiotów ścisłych, z których otrzymuje bardzo dobre oceny. Corocznie uczestniczyła w Konkursach i Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej osiągając wysoką punktację. Michalina jest postrzegana jako miła, serdeczna i życzliwa uczennica, ciesząca się sympatią społeczności uczniowskiej oraz nauczycieli, zawsze wywiązująca się wzorowo ze wszystkich obowiązków.

 

5.Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy III Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,8. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Dominik jest wyjątkowo zainteresowany i zaangażowany w przyswajaniu treści przedmiotów zawodowych związanych z nauczaną kwalifikacją – betoniarz – zbrojarz. Umiejętność kojarzenia teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania zaowocowała opracowaniem modeli edukacyjnych związanych z systemami zbrojenia. Stanowią one ważne uzupełnienie pracowni przedmiotów zawodowych. Uczeń wyróżnia się zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy                   i umiejętności, chętnie podejmuje się nadobowiązkowych zadań, lubi pracę metodą projektu. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych jest dla niego wyzwaniem – daje możliwość sięgania do różnorodnych pozaszkolnych źródeł informacji (literatura fachowa, internet itp.). Dominik pracuje w samorządzie klasowym i szkolnym. Jest osoba aktywną, czynną sportowo.

 

6. Katarzyna Sadowska   – wzorowa  uczennica  klasy II Technikum Nr 2  w ZSP Nr 2 Jędrzejowie w zawodzie technik hotelarstwa, średnia ocen 4,5. Swoją pracowitością i sumiennością osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Katarzyna bierze udział w szkolnych konkursach przedmiotowych. Szczególne wyniki osiąga w międzyszkolnych olimpiadach z języka angielskiego. Bardzo chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach. Jest koleżeńska i chętnie niesie pomoc potrzebującym. Sprawuje funkcję przewodniczącej samorządu klasowego a także bierze udział w pracach Samorządu Uczniowskiego Szkoły. Jest wrażliwa na potrzeby ludzkie, co ma odzwierciedlenie w pracach wolontariatu. Z pasją rozwija swoje talenty poprzez realizację rozmaitych projektów podejmowanych przez sekcję artystyczną działającą w ramach Samorządu Uczniowskiego. Wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowością co podpiera systematyczną pracą.

 

7. Karol Polak – uczeń III klasy Technikum w zawodzie technik informatyk  w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,7. Karola cechują nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce ale również wzorowa postawa uczniowska, nienaganna kultura osobista, życzliwość, pracowitość oraz sumienność. Uczeń bardzo chętnie podejmuje różne działania organizowane na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, w swoich zainteresowaniach koncentruje się głównie na przedmiotach informatycznych. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wśród uczniów Karola wyróżnia postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym zawsze chętnie pomaga w nauce. Nieprzeciętną sumiennością zjednał sobie sympatię zarówno rówieśników jak i nauczycieli.

 

8. Karol Wieczorek – uczeń III klasy Technikum w ZS CKP w Krzelowie, średnia ocen 4,92. Karol uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce i chętnie bierze udział w konkursach organizowanych w szkole i poza nią. Zajął I miejsce w eliminacjach szkolnych i zakwalifikował się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zdobył I miejsce indywidualne i II miejsce zespołowo w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym zorganizowanym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Jędrzejowie. Karol pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, reprezentuje szkołę jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sędziszowie. Bierze udział w akcjach charytatywnych (zorganizował zbiórkę nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczył w zbiórce na rzecz WOŚP). Jest uczniem posiadającym wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity, otwarty na potrzeby innych, na świat.

 

9. Dominika Grabowska – uczennica I klasy Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Wodzisławiu, średnia ocen 4,25. Uczennica chętnie angażuje się w sprawy klasy i szkoły. Uczestniczyła w przygotowaniu upominków mikołajkowych dla podopiecznych Domu Dziecka w Nagłowicach. Jest sumienna i pracowita, a rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc. Chętnie bierze udziaw szkolnych przedsięwzięciach, np. Turnieju Kocham Polskę, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Dominikę cechuje wysoka kultura osobista i zdyscyplinowanie.