Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

10903899 526894850747347 150242579525332773 oZapraszamy na artystyczną  prezentację Buska-Zdroju w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie - 16 stycznia - piątek - godz. 18.00. Wstęp wolny.

10421173 920548151290999 5905310887583620806 nCentrum Kultury, Stowarzyszenie Prawne oraz Kielecka Grupa Artystyczna zapraszają na wernisaż wystawy artystów chorych i kontuzjowanych.

Powiat jędrzejowski jest laureatem drugiego miejsca Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2014. laureat powiat

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Również mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eksperckiej w ramach Rankingu ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.

Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

DSC08026Na dwóch grudniowych sesjach Rady Powiatu uzupełniono skład rady o nowe osoby, a także wybrano zarząd i komisje.


Dwie osoby, spośród wybranych w poczet Rady Powiatu, zostały jednocześnie zwycięzcami w wyborach na burmistrza i wójta. Dlatego komisarz wyborczy wydał postanowienie, aby skład rady uzupełnić o kolejne osoby, które na danej liście wyborczej w konkretnym okręgu uzyskały największą liczbę głosów.
Marcina Piszczka, który został wybrany burmistrzem Jędrzejowa, zastąpi w Radzie Powiatu Andrzej Wójcik. Natomiast Lidia Pędziwilk zajmie miejsce Zbigniewa Huka, wybranego na wójta gminy Imielno. Obydwoje nowi radni złożyli ślubowania i otrzymali stosowne dokumenty, powołujące ich do Rady Powiatu.
Wicestarostą powiatu jędrzejowskiego został wybrany - na drugą kadencję - Janusz Grabek, którego na to stanowisko zarekomendował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

W skład Zarządu Powiatu weszli ponadto: Wojciech Zwierzchowski, który był członkiem zarządu również w ubiegłej kadencji, Czesław Barański – najstarszy stażem radny powiatowy (jest radnym od początku istnienia powiatu) oraz Mariusz Zieliński – najmłodszy spośród radnych.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Zygmunt Ozga. W skład komisji radni wybrali ponadto: Henryka Króla, Mariannę Baran, Andrzeja Wójcika, Mariusza Piotrowskiego.
Podczas ostatniej w 2014 roku sesji radni złożyli gratulacje nowemu wicewojewodzie świętokrzyskiemu, którym został Paweł Olszak (PSL) z Jędrzejowa. Gratulacje łączyły się z podziękowaniem za dotychczasową pracę w Starostwie Powiatowym. Paweł Olszak pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury. Obowiązki naczelnika tego wydziału będzie pełnić Aleksandra Kwiatkowska.

 

NA zdjęciu: Gratulacje dla wicewojewody Pawła Olszaka. Fot. A. Smorąg