Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

P1030106Powiatowy Dzień Kobiet odbywał się w tym roku pod znakiem śpiewania. Dla pań na scenie zaśpiewał starosta jędrzejowski, śpiewały też panie...

Życzenia dla kobiet złożyli panowie: wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Janusz Grabek oraz członek Zarządu Powiatu Wojciech Zwierzchowski. Panowie wręczali też kwiaty wszystkim obecnym na widowni paniom, przedstawicielkom płci pięknej z całego powiatu.
Dla wszystkich pań wystąpiły zespoły taneczne „Parada" i „Mała Parada", działające przy Centrum Kultury w Jędrzejowie pod kierownictwem Danuty Ziółkowskiej.
Uczestniczkom spotkania bardzo podobał się także koncert muzyki folkowej w wykonaniu kapeli „Jędrusie".
Dodatkową atrakcją był występ wokalny starosty Edmunda Kaczmarka, który zaśpiewał dla pań „Czerwoną rutę".
Z towarzyszeniem „Jędrusiów" zaśpiewały też przedstawicielki pań – m.in. radna Sejmiku Wojewódzkiego Bogusława Wypych oraz przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk.
Koncert dla pań odbył się pod patronatem: Adama Jarubasa – kandydata na Prezydenta RP, marszałka województwa świętokrzyskiego, Czesława Siekierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego, Mirosława Pawlaka – posła na Sejm RP, Edmunda Kaczmarka – starosty jędrzejowskiego. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie.

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 w ramach programu Aktywny Samorząd – MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w okresie od 09.03.2015r. do 30.03.2015 r. w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10 tel. 41 386 58 05.


W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
• opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek,

Powiatowy Lekarz Weterynarii Mirosław Równicki
oraz
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie

zapraszają

na spotkanie w dniu 17 marca 2015r. (wtorek) o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie,
ul. Armii Krajowej 9.

Głównym tematem spotkania będzie:

- technologia uprawy i zbioru kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę lub ziarno,
- zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie,
- warunki utrzymania trzody chlewnej z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznowiło realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.
Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu marcu 2015 r.:
- 3 marca 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 9 marca 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata i psychologa w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 16 marca 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
- 24 marca 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami pedagoga terapeuty – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Informacje o dyżurach zamieszczane są na stronie powiatu www.jedrzejow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

DSC09520Powiat jędrzejowski otrzymał promesę dotacyjną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na realizację czterech zadań drogowych w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dotacja wynosić będzie 3 mln zł.

 

Ministerstwo dofinansuje cztery zadania, o które wnioskował powiat jędrzejowski.  Są to:

- przebudowa drogi powiatowej Cierno Żabieniec od Leśniczówki do drogi krajowej 78, długość 1550 m,

- przebudowa drogi powiatowej Przełaj - Krzelów, długość 5370 m,

- odbudowa mostu w Mstyczowie (w ciągu drogi powiatowej),

- perzebudowa drogi powiatowej Mniszek - Mnichów, długość 2710 m.

Promesy samorządowcom z całego województwa wręczała uroczyście Bożentyna Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski. Dotacje otrzymało 69 jednostek samorządu terytorialnego, a także samorząd województwa - na realizację działań przeciwpowodziowych. Łączna kwota rządowych dotacji w województwie świętokrzyskim wyniesie 48 mln zł.

 - To rekordowa transza środków -mówiła pani wojewoda. - W przypadku samorządów najłatwiej je otrzymać, bo  wystarczy protokół związany ze szkodami i dopłata zaledwie 20 procent.

 Na zdjęciu: wręczenie promes odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Drugi od lewej - wicestarosta Janusz Grabek, który odebrał promesę dla naszego powiatu.