Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

DSC08952Złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję odbicia pięciu żołnierzy Armii Krajowej z więzienia gestapo w Jędrzejowie uczczono rocznicę wydarzenia, które miało miejsce 2 lutego 1944 roku.


W uroczystości, zorganizowanej przez starostę jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka, burmistrza Jędrzejowa oraz Koło Światowego Związku Żołnierzy AK, wzięli udział kombatanci, poczty sztandarowe szkół i instytucji oraz władze samorządowe i młodzież szkół ponadgimnazjalnych.


Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicą przy I LO w Jędrzejowie, odbyło się nabożeństwo w klasztorze cystersów.

DSC08972Następnie wszyscy udali się pod pomnik mjra Stefana Gądzio „Kosa" przy ZSP nr 2 na ul. Okrzei, gdzie młodzież z tej szkoły oraz ze szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego zaciągnęła wartę. Wokół pomnika odbyła się uroczystość ze złożeniem kwiatów przez delegacje oraz wręczeniem odznaczeń „Pro Patria", które otrzymali: Paweł Kowalski, Bernard Suchmiel, Michał Nowak , Stanisław Wijas. Medale wręczył radca Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie Jacek Polańczyk.

 

W 1944 roku...

Po akcji wysadzenia torów kolejowych na linii Miąsowa-Sobków przez oddział Mariana Sołtysika „Barabasza", jędrzejowskie gestapo w odwecie uwięziło wielu mieszkańców Jędrzejowa, część z nich przewieziono do Kielc.
31 stycznia 1944 r. rozstrzelano część zakładników przy torze w okolicach Miąsowej, na skutek czego jeden z aresztowanych – Henryk Blicharski „Siwy" - załamał się i wydał nazwiska znanych mu żołnierzy AK z Jędrzejowa.
Z tego powodu 1 lutego 1944 r. gestapo aresztowało pięć osób, a byli to: Stanisław Białkiewicz „Zaręba", kpr. pchor. Zbigniew Białkiewicz „Świerk", Adam Grabowski „Mocny", kpr. pchor. Zbigniew Grabowski „Czarny", Stanisław Skowronek „Pniak".
Uwięziono ich w siedzibie gestapo w Jędrzejowie (dziś nieistniejącej), gdzie byli bici i torturowani. Komendant Obwodu AK, mjr Stefan Gądzio „Kos" podjął decyzję o akcji odbicia uwięzionych żołnierzy, ze względu na troskę o ich los, jak i obawę, że mogą nie wytrzymać tortur i ujawnić nazwiska innych członków organizacji podziemnej.
Plan odbicia więźniów przygotował ppor. Eugeniusz Adamczyk „Wiktor", szef kontrwywiadu Obwodu AK, ulokowany jako wtyczka w gestapo. Do wykonania zadania został wyznaczony oddział dywersyjny z Wodzisławia, dowodzony przez sierż. Józefa Maja „Balleta" w składzie: pchor. kpr. Jan Stempkowski „Michał" (był synem płk Michała Stempkowskiego – komendanta Okręgu Łódzkiego AK), st. strz. Władysław Trątnowiecki „Sarna", kpr. Jan Turek „Kokota", kpr. Zygmunt Szyksznian „Orzeł". Grupa ubezpieczająca dowodzona była osobiście przez mjra „Kosa" a w jej skład wchodzili: ppor. Mieczysław Karkowski „Grab", por. Hieronim Piasecki „Zola", st. strz. Jerzy Ostrowski „Eliza".
Akcja trwała kilka minut, udało się ją przeprowadzić bez strat. Uwolnionych ukryto w przygotowanych kwaterach, oddział „Balleta" opuścił Jędrzejów.
Niemcy w odwecie zastrzelili 3 lutego 1944 r. Henryka Blicharskiego w Jędrzejowie, zaś 19 lutego w Zgórsku koło Kielc rozstrzelali siedem osób spośród uwięzionych wcześniej mieszkańców Jędrzejowa.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznawia realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY - SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu. Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu styczniu i lutym 2015 r.:
- 26 stycznia 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 3 lutego 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami pedagoga terapeuty – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów w poszczególnych miesiącach. Informacje o dyżurach dostępne są również w postaci ogłoszeń w każdym ośrodku pomocy społecznej, w siedzibie PCPR-u oraz w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 030W Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Hala Sportowa odbył się Powiatowy Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych i Klubów Sportowych.

 


18 stycznia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach – Hala Sportowa odbył się Powiatowy Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej Ludowych Zespołów Sportowych i Klubów Sportowych.

 

Pod patronatem Honorowym :
- Starosty Jędrzejowskiego - Edmunda Kaczmarka
-Wójta Gminy Nagłowice –Moniki Bolewskiej
ORGANIZATORZY:
- STAROSTWO POWIATOWE w JĘDRZEJOWIE,
-URZĄD GMINY w NAGŁOWICACH,
- POWIATOWY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ SPORTOWYC w JĘDRZEJOWIE,
- LZS „DĄB" w Nagłowicach.
W sportowej rywalizacji udział wzięło pięć drużyn:
- LZS Dąb I Nagłowice,
-Ludowy Klub Sportowy „Start" Słupia Jędrzejowska,
-Klub Sortowy „ Partyzant" Wodzisław,
-Kub Sportowy „ NIDA" Oksa,
- Klub Sportowy „NIDA" Sobków.

Mecze – rozgrywki:
I mecz, KS Nida Sobków -LZS " Dąb" Nagłowice – 0: 1,
II mecz, KS „ Nida" Oksa - KS „Partyzant" Wodzisław – 2:6,
III mecz, KS „NIDA" Sobków – LKS „START" Słupia Jędrzejowska -4:1,
IV Mec, z KS „NIDA „ Oksa – LZS „DĄB " Nagłowice - 6:4,
V mecz, KS „Partyzant" Wodzisław –L KS „START" Słupia Jędrzejowska-6:2,
VI mecz, KS „Nida" Sobków –KS „Nida" Oksa - 3:3,
VII mecz ,LKS „Start" Słupia Jędrzejowska - LZS „DĄB" Nagłowice-2:4,
VIII mecz, KS „ NIDA" Sobków - KS" Partyzant" Wodzisław - 3:9,
IX mecz, LKS „Start" Słupia Jędrzejowska - KS „Nida" Oksa - 3:5,
X mecz, LZS „Dąb" Nagłowice – KS „Partyzant" Wodzisław -2:7.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 019
Wyniki końcowe:
1 miejsce - KS „Partyzant" Wodzisław,
2 miejsce - KS „NIDA" Oksa,
3 miejsce -LZS „ DĄB" Nagłowice,
4 miejsce -KS „NIDa" Sobków,
5 miejsce – LKS " Start" Słupia Jędrzejowska.

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Noznej -Nagłowice -18.01.2015 017
Wybrano najlepszego zawodnika tych zawodów – został nim Andrzej Kusaj z KS „ NIDA" Oksa.
Wybrano najlepszego strzelca tych zawodów –został nim Michał Kruk – KS „Partyzant Wodzisław.
Wybrano również najlepszego bramkarza – został nim Tomasz Garczarczyk z KS „Partyzant" Wodzisław.
Nagrody w tym turnieju były ufundowane dla każdej drużyny, która brała udział w zawodach.
Były to puchary, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy, które ufundował-- Edmund Kaczmarek Starosta Jędrzejowski.
Puchary, dyplomy wręczył Janusz grabek – Wicestarosta Jędrzejowski oraz Monika Bolewska – Wójt Gminy Nagłowice.
Serdeczne słowa podziękowania skierował do gospodarzy, organizatorów, zawodników i trenerów tego noworocznego turnieju halowej piłki nożnej – Janusz Grabek –Wicestarosta Jędrzejowski.
Kapitanowie drużyn sportowych otrzymali gadżety koszulki z logo Starostwa ufundowane przez Starostę Jędrzejowskiego.
Serdeczne podziękowania kieruję do Macieja Poczętego – właściciela Hurtowni Sportowej Soccer City w Kielcach za ufundowanie koszulki dla najlepszego zawodnika i rękawic dla najlepszego bramkarza.
Gorące podziękowania kieruję pod adresem trenerów- opiekunów drużyn poszczególnych drużyn.
Dziękuję Krzysztofowi Nowakowi- inspektorowi z Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc techniczno organizacyjną w przygotowaniu tych zawodów piłki nożnej.
Dziękuję serdecznie za pomoc w organizowaniu tych zawodów tych zawodów Bogusławowi Sewerynowi członkowi Zarządu Powiatowego Związku Stowarzyszeń Sportowych w Jędrzejowie.
Mecze sędziowali – Sławomir Jarmuda oraz Łukasz Wiśniewski.


K.Nowakowski

Podczas pierwszego w tej kadencji samorządu posiedzenia konwent starostów województwa świętokrzyskiego wybrał przewodniczącego. Funkcję tę powierzono - już po raz trzeci - Edmundowi Kaczmarkowi, staroście jędrzejowskiemu.

 

Pierwsze posiedzenie konwentu nowej kadencji odbyło się w Opatowie w ubiegły czwartek. Starostowie wybrali spośród siebie przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącym konwentu został starosta jędrzejowski, zastępcami - starosta buski Jerzy Kolarz (starosta o najdłuższym stażu - to już piąta jego kadencja) oraz starosta kazimierski Jan Nowak.

Jak mówi Edmund Kaczmarek, który już trzecią kadencję będzie stał na czele konwentu, przez 15 lat istnienia samorządu powiatowego, konwenty starostów stały sie jedną ze skuteczniejszych korporacji. Jako organ Związku Powiatów Polskich, konwent starostów ma na celu przede wszystkim ochronę interesów powiatów, wspólne reprezentowanie i zabieganie o korzystne rozwiązania problemów związanych z pracą samorządów powiatowych.

Na spotkania konwentu zapraszani są przedstawiciele służb wojewody i marszałka województwa i na takiej płaszczyźnie ustala się współdziałanie, postępowanie w sprawach ważnych dla powiatów. Konwent służy powielaniu dobrych praktyk samorządów, czy dzieleniu się doświadczeniami, tak aby z kolei nie powielać błędów w pracy urzędów i samorządów.

Wdrażane są także wspólne projekty. W najbliższym czasie konwent starostów województwa świetokrzyskiego będzie realizować duży projekt, którego liderem został powiat kielecki, ale dotyczy on wszystkich trzynastu powiatów. Przedsięwzięcie to, warte ponad 80 mln zł, z czego powiaty dołożą tylko 15 procent kosztów, dotyczy uporządkowania i digitalizacji zasobów geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. Projekt będzie realizowany przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Głównym Geodetą Kraju.

P101025814 stycznia to dzień, w którym przypada 70. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Jędrzejowie.

Wtedy do miasta weszli żołnierze Armii Radzieckiej i wyparli stąd okupantów niemieckich, zaprowadzając zresztą jednocześnie inne rządy - oparte na systemie komunistycznym.

Dla mieszkańców miasta i ziemi jędrzejowskiej był to jednak moment ważny, bo oznaczał długo wyczekiwane odejście hitlerowców i - zakończenie trwającej przez sześć lat wojny z Niemcami.

Rocznicę tego wydarzenia uczcili przedstawiciele powiatu jędrzejowskiego - starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicestarosta Janusz Grabek oraz naczelnik Wydziału Organizacji, Kontroli i Spraw Społecznych Andrzej Cygan - poprzez złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem Bohaterów Ziemi Jędrzejowskiej.