Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Wiadomości

WDSC08698 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu powiatów: buskiego, koneckiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

Uczniowie z naszego powiatu nagrodzeni przez premiera to: Karolina Capaja - I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, Katarzyna Fortunka - LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Olga Golda - LO im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Olga Grzelec - Niepubliczne Technikum w Jędrzejowie ZDZ w Kielcach, Ilona Migas - Technikum w Zespole Szkół CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie, Joanna Nosal - LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, Sławomir Segieta - II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, Joanna Służalec - Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie, Piotr Warot - Technikum w ZSP w Sędziszowie, Katarzyna Zięba - Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Stypendia wręczyła Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski, w asyście Małgorzaty Muzoł - świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.  Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Na zdjęciu - stypendyści premiera z powiatu jędrzejowskiego, wraz z wojewodą, kuratorem oświaty oraz władzami powiatu.

W ostatnich dniach na terenie Jędrzejowa pojawiły się osoby, które odwiedzają w domach mieszkańców, zwłaszcza starszych, podając się za pracowników PGE (używają także dawnej nazwy ZEORK) i proszą o pokazanie ostatniego rachunku za prąd. Po obejrzeniu go stwierdzają, że danej osobie kończy się umowa na dostarczanie energii i należy podpisać nową, którą mają już przygotowaną i która rzekomo zawiera lepsze dla klienta warunki.

Do Starostwa Powiatowego - do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta - zgłosiło się już kilka osób, które taką umowę podpisały. Jak się okazuje, nie jest to umowa z PGE, tylko z zupełnie inną firmą, a oferowane warunki wcale nie są takie korzystne. W każdym razie - na pewno podpisanie takiej umowy skutkuje rozwiązaniem umowy z poprzednim dostawcą prądu.

Po podpisaniu umowy, jest ona zabierana przez osoby podające się za przedstawicieli PGE, z zaznaczeniem, że będzie odesłana pocztą po upływie dwóch tygodni. Pamiętajmy, że mamy 10 dni na odstąpienie od umowy, a więc nawet osoby, które ją podpisały, mogą to jeszcze odwrócić.

15 grudnia (poniedziałek) kolejna akcja krwiodawstwa w Starostwie Powiatowym.

 

Zapraszamy krwiodawców do Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 9, w godzinach 9-12.

To już ostatnia w tym roku akcja oddawania krwi, organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy współpracy z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Zapraszamy.

DSC08654W czasie pierwszej sesji Rady Powiatu nowej kadencji wybrano prezydium rady oraz starostę jędrzejowskiego. Pierwszy raz wybory te odbyły się jednogłośnie.

 

Pierwsza sesja, któa odbyła się 1 grudnia, zaowocowała wyborem przewodniczących rady oraz starosty. Co ciekawe, wszystkie wybory, odbywające się w głosowaniu tajnym, były jednogłośne.

Przewodniczącą Rady Powiatu wybrano ponownie (jak w minonej kadencji) Ewę Kubas-Samociuk (PSL), radną z gminy Sędziszów, gdzie na co dzień pełni funkcję sekretarza gminy.

Wiceprzewodniczącymi rady zostali Paweł Faryna (PiS) i Rafał Filip (SLD) - obaj radni reprezentują gminę Jędrzejów.

Starostą jędrzejowskim został ponownie Edmund Kaczmarek (PSL), który również zasiada w Radzie Powiatu. Będzie to już czwarta kadencja Edmunda Kaczmarka w roli starosty. Dziękując radnym za wybór i za jednomyślność, starosta podkreślił, że czekał na taki moment 12 lat, od 2002 roku, kiedy objął starostowanie w powiecie jędrzejowskim po swoim poprzedniku Tadeuszu Świerczyńskim. - Dziś mój znakomity poprzednik patrzy na nas z góry i pewnie cieszy go ta jednomyślność w naszym powiecie - mówił E. Kaczmarek. - Zawsze mówiłem, że ja osobiście muszę robić więcej niż inni, żeby być dobrze ocenianym. A teraz cieszę się, że żyję i pracuję w powiecie, który daje szansę wszystkim - mówił wzruszony starosta.

W czasie inauguracyjnej sesji radni odebrali nominacje z rąk przewodniczącej Powiatowej Komisji Wyborczej, Marty Rzeźnickiej. Złożyli też ślubowanie.

 

Na zdjęciu od lewej: W. Zwierzchowski, S. Kowalczyk, M. Zieliński, K. Świetlik, A. Baran, M. Baran, E. Kaczmarek, J. Rudnicki, E. Kubas-Samociuk, J. Błasiak, J. Grabek, Z. Ozga, G. Szymański, H. Król, M. Piotrowski, R. Filip, C. Barański, P. Faryna.

DSC08924W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rolników z powiatu jędrzejowskiego. Podobne szkolenia będą odbywać się cyklicznie.

 

Szkolenie dotyczyło dobrych praktyk agrotechnicznych, możliwości pozyskiwania środków na dopłaty do materiału siewnego, a także - przedstawiało zarys możliwości skorzystania z dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 osób.

Organizatorzy to Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie.

Terminarz kolejnych szkoleń dla rolników organizowanych przez Wydział Rolnictwa oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie oraz Wojewódzki i Powiatowy Inspektorat Weterynarii:

17.03.2015
- Technologia uprawy i zbioru kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę lub ziarno,
- Zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie 

czerwiec 2015
Warunki utrzymania trzody chlewnej z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób

lipiec 2015
Warunki utrzymania brojlerów kurzych z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia oraz właścicieli lasów prywatnych:

kwiecień 2015
Zalesianie gruntów rolnych – zasady pozyskiwania płatności w ramach nowego PROW

październik 2015
Racjonalna gospodarka leśna w lasach niepaństwowych – zakładanie upraw leśnych, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych zasady pozyskiwania drewna

listopad 2015

Szkody w lasach, profilaktyka i zwalczanie