Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

WDSC08698 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z sześciu powiatów: buskiego, koneckiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i włoszczowskiego.

Uczniowie z naszego powiatu nagrodzeni przez premiera to: Karolina Capaja - I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie, Katarzyna Fortunka - LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, Olga Golda - LO im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, Olga Grzelec - Niepubliczne Technikum w Jędrzejowie ZDZ w Kielcach, Ilona Migas - Technikum w Zespole Szkół CKP im. Macieja Rataja w Krzelowie, Joanna Nosal - LO im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, Sławomir Segieta - II LO w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, Joanna Służalec - Technikum nr 2 w ZSP nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Jędrzejowie, Piotr Warot - Technikum w ZSP w Sędziszowie, Katarzyna Zięba - Technikum nr 1 w ZSP nr 1 w Jędrzejowie.

Stypendia wręczyła Bożentyna Pałka-Koruba - wojewoda świętokrzyski, w asyście Małgorzaty Muzoł - świętokrzyskiego kuratora oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia przyznawane przez Premiera. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce wykazujących szczególnie uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.  Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2.580 zł.

Na zdjęciu - stypendyści premiera z powiatu jędrzejowskiego, wraz z wojewodą, kuratorem oświaty oraz władzami powiatu.