Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC08026Na dwóch grudniowych sesjach Rady Powiatu uzupełniono skład rady o nowe osoby, a także wybrano zarząd i komisje.


Dwie osoby, spośród wybranych w poczet Rady Powiatu, zostały jednocześnie zwycięzcami w wyborach na burmistrza i wójta. Dlatego komisarz wyborczy wydał postanowienie, aby skład rady uzupełnić o kolejne osoby, które na danej liście wyborczej w konkretnym okręgu uzyskały największą liczbę głosów.
Marcina Piszczka, który został wybrany burmistrzem Jędrzejowa, zastąpi w Radzie Powiatu Andrzej Wójcik. Natomiast Lidia Pędziwilk zajmie miejsce Zbigniewa Huka, wybranego na wójta gminy Imielno. Obydwoje nowi radni złożyli ślubowania i otrzymali stosowne dokumenty, powołujące ich do Rady Powiatu.
Wicestarostą powiatu jędrzejowskiego został wybrany - na drugą kadencję - Janusz Grabek, którego na to stanowisko zarekomendował starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.

W skład Zarządu Powiatu weszli ponadto: Wojciech Zwierzchowski, który był członkiem zarządu również w ubiegłej kadencji, Czesław Barański – najstarszy stażem radny powiatowy (jest radnym od początku istnienia powiatu) oraz Mariusz Zieliński – najmłodszy spośród radnych.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Zygmunt Ozga. W skład komisji radni wybrali ponadto: Henryka Króla, Mariannę Baran, Andrzeja Wójcika, Mariusza Piotrowskiego.
Podczas ostatniej w 2014 roku sesji radni złożyli gratulacje nowemu wicewojewodzie świętokrzyskiemu, którym został Paweł Olszak (PSL) z Jędrzejowa. Gratulacje łączyły się z podziękowaniem za dotychczasową pracę w Starostwie Powiatowym. Paweł Olszak pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury. Obowiązki naczelnika tego wydziału będzie pełnić Aleksandra Kwiatkowska.

 

NA zdjęciu: Gratulacje dla wicewojewody Pawła Olszaka. Fot. A. Smorąg