Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 26 stycznia 2015 r. wznawia realizację:
BEZPŁATNYCH DYŻURÓW SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA, ADWOKATA I PEDAGOGA TERAPEUTY - SPECJALISTY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.


W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog, adwokat i specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu. Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu styczniu i lutym 2015 r.:
- 26 stycznia 2015 r. ( poniedziałek )- dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B;
- 3 lutego 2015 r. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) – dyżur adwokata i psychologa – w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B.
Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz poradami pedagoga terapeuty – specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dyżurów specjalistów w poszczególnych miesiącach. Informacje o dyżurach dostępne są również w postaci ogłoszeń w każdym ośrodku pomocy społecznej, w siedzibie PCPR-u oraz w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i w prasie lokalnej.