Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC08924W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie szkoleniowe dla rolników z powiatu jędrzejowskiego. Podobne szkolenia będą odbywać się cyklicznie.

 

Szkolenie dotyczyło dobrych praktyk agrotechnicznych, możliwości pozyskiwania środków na dopłaty do materiału siewnego, a także - przedstawiało zarys możliwości skorzystania z dopłat bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej.

W szkoleniu wzięło udział ponad 60 osób.

Organizatorzy to Starostwo Powiatowe - Wydział Rolnictwa oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie.

Terminarz kolejnych szkoleń dla rolników organizowanych przez Wydział Rolnictwa oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradczy w Jędrzejowie oraz Wojewódzki i Powiatowy Inspektorat Weterynarii:

17.03.2015
- Technologia uprawy i zbioru kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę lub ziarno,
- Zasady wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie 

czerwiec 2015
Warunki utrzymania trzody chlewnej z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób

lipiec 2015
Warunki utrzymania brojlerów kurzych z uwzględnieniem dobrostanu i bioasekuracji w stosunku do występujących chorób

 

Wykaz szkoleń organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia oraz właścicieli lasów prywatnych:

kwiecień 2015
Zalesianie gruntów rolnych – zasady pozyskiwania płatności w ramach nowego PROW

październik 2015
Racjonalna gospodarka leśna w lasach niepaństwowych – zakładanie upraw leśnych, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych zasady pozyskiwania drewna

listopad 2015

Szkody w lasach, profilaktyka i zwalczanie