Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

Samorząd Powiatu Jędrzejowskiego informuje, że osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 w ramach programu Aktywny Samorząd – MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski należy składać w okresie od 09.03.2015r. do 30.03.2015 r. w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9, I piętro, pokój nr 10 tel. 41 386 58 05.


W 2015 roku kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:
• dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
• dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
• opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.