Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

niepelnosprawniLOGOSamorząd Powiatu Jędrzejowskiego podpisał umowę z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" w 2015 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program „Aktywny Samorząd" umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków - 04.05.2015
Termin zakończenia naboru wniosków -30.08.2015

Wsparcie można otrzymać w ramach:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.100 zł (w tym dla kosztów kursu i egzaminów 1.500 zł; dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy 600 zł)
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-25% ceny brutto zakupu

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Maksymalna kwota dofinansowania:
-dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
-dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.000 zł

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Maksymalna kwota dofinansowania:
-w zakresie ręki – 9.000 zł
-przedramienia – 20.000 zł
-ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
-na poziomie podudzia – 14.000 zł
-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
-uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto zakupu

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Maksymalna kwota dofinansowania- do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3 obszar C.
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-10% ceny brutto

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania- 2.400 zł w ciągu roku.
Wymagany udział własny Wnioskodawcy-15% ceny brutto zakupu.