Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC00935Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek wręczył po raz kolejny stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia takie przyznawane są w powiecie jędrzejowskim już od dziesięciu lat.

Na drugi semestr roku szkolnego 2014/2015 stypendium starosty otrzymali: Marta Sobczyk i Jolanta Marcykiewicz z I LO im. Mikołaja Reja, Renata Blicharska i Adrian Chrzanowski z ZSP nr 1 im. Ks. Konarskiego, Andrzej Popiół i Gabriela Przybylska z ZSP nr 2 im. gen. Roweckiego „Grota", Justyna Kalińska z ZS CKP w Krzelowie, Radosław Gryń z ZSP w Sędziszowie, Aleksandra Jaskulska z ZSP w Wodzisławiu.
W uroczystości wręczenia stypendiów wraz ze stypendystami uczestniczyli ich wychowawcy, rodzice oraz dyrektorzy szkół. Samorząd powiatu reprezentowali: starosta jędrzejowski, przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas-Samociuk, wicestarosta Janusz Grabek, naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Nawrot.
W 2005 roku Rada Powiatu ustanowiła stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od tej pory są one przyznawane osobom z najlepszymi wynikami w nauce, zwycięzcom w konkursach i olimpiadach, uczniom, którzy łączą naukę z działalnością na rzecz innych, pomagają swoim kolegom w nauce, angażują się w życie lokalnych społeczności.
- Te stypendia miały upamiętnić postać Ojca Świętego Jana Pawła II – mówił w czasie spotkania starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. – Myślę, że stały się „żywym pomnikiem" naszego papieża, co było naszym zamysłem przy ich ustanawianiu dziesięć lat temu, po śmierci Karola Wojtyły.

 DSC00939

STYPENDYŚCI STAROSTY

Marta Sobczyk– uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,00. Marta to wzorowa uczennica. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności uczniowskiej, jest życzliwa, koleżeńska, zdyscyplinowana, ambitna i obowiązkowa. Udziela się artystycznie w grupie teatralnej "Kawiarenka Literacka", bierze udział w przedstawieniach na rzecz szkoły i powiatu. Uczestniczyła w Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Poetyckim o Nagrodę Literacką Heleny Wolny oraz Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Łukasza Uniejewskiego we Włoszczowie. Brała Udział w Olimpiadzie z Języka Angielskiego. Chętnie organizuje pomoc koleżeńską dla koleżanek i kolegów z klasy.

Jolanta Marcykiewicz – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 4,89. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała na świadectwie średnią ocen 5,0 i została wyróżniona za 100% frekwencję. Zajęła I miejsce w konkursie pod hasłem „Bł. Edmund Bojanowski-serdecznie dobry człowiek" i tym samym zdobyła indeks na wybrany kierunek Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Brała udział i zajęła II miejsce w etapie rejonowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Ponadto uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym oraz konkursie Językowym z Języka Polskiego oraz licznych rozgrywkach organizowanych w ramach „Tygodnia Kultury Języka". Obecnie przygotowuje pracę na XLV Olimpiadę Biologiczną.

Renata Blicharska – wzorowa uczennica II klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,75.
Renata to ambitna i obowiązkowa uczennica, oprócz wysokich wyników nauczania dużo czasu poświęca na działalność społeczną i wolontariat. Jest bardzo aktywnym członkiem Szkolnego koła PCK, w ramach którego angażuje się we wszystkie organizowane przez Koło akcje. Jest przewodniczącą samorządu klasowego, organizuje i inicjuje uroczystości szkolne m.in. Dzień edukacji, szkolne jasełka oraz akademie patriotyczne.
Reprezentowała szkołę w zawodach piłki nożnej dziewcząt oraz tenisie stołowym i w tej dyscyplinie osiągnęła wysokie noty kwalifikując się do etapu wojewódzkiego. Renata to dobry wzór lidera młodzieżowego, swoja wzorową postawą i kultura osobista wzbudza szacunek zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

 Adrian Chrzanowski – wzorowy uczeń III klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,81. Adrian jest ambitnym uczniem osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce zarówno z przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Brał udział zajmując wysokie lokaty w Olimpiadzie Biologicznej, Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego, Konkursie Wiedzy Logistycznej. W ramach projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce za bardzo dobre osiągnięcia został wytypowany do odbycia płatnej praktyki w firmie „Vanstar". Uczeń potrafi i chce dzielić się swoją wiedzą z innymi i w ramach Światowego Tygodnia Oszczędzania przeprowadził lekcję otwartą dla młodszych kolegów. Bardzo mocno angażuje się w działalność artystyczną i teatralną w szkole oraz w Jędrzejowskim Centrum Kultury, gdzie szlifuje warsztat aktorski. Brał udział w projektach „Zamach na Helmuta Kappa", „Sałatka z Puchatka", „Ogrody czasu".

Andrzej Popiół – wzorowy uczeń III klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,9. Andrzej jest uczniem klasy trzeciej w zawodzie technik informatyk. To młody, ambitny, sumienny i jednocześnie skromny człowiek. Pracuje aktywnie na rzecz klasowego samorządu uczniowskiego, organizuje pomoc dla kolegów mających trudności w nauce jak również sam chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych. Godnie reprezentuje szkołę i powiat jędrzejowski poprzez udział w licznych konkursach i olimpiadach m.in. brał udział w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Matematycznej, Wielkim Turnieju Komunikacji Medialnej, czyli pojedynku na umiejętności , kreatywność i wiedzę, Ogólnopolskim Konkursie na pracę pisemną lub grafikę komputerową w „33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego", realizowanego w ramach projektu „Dotknij historii' przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej w Krakowie. Aktywnie uczestniczył w realizowanym w szkole projekcie „Edukacja w praktyce zawodowej". Andrzej cieszy się zaufaniem zarówno kolegów z klasy jak również nauczycieli.

Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica klasy I Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,3. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych, aktywnie działa w ramach koła LOK. Angażuje się w pracę samorządu klasowego oraz samorządu uczniowskiego. Brała udział w zawodach strzeleckich, gdzie zajęła I miejsce oraz uczestniczyła w zawodach piłki siatkowej, organizowanych w Pińczowie, Małogoszczu oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Jędrzejowie. Współorganizowała turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora ZSP Nr 2 w Jędrzejowie. W 2014r. zajęła I miejsce w zawodach strzeleckich w Uczniowskim Międzyszkolnym Klubie Sportowym Nadir w Jędrzejowie. Cieszy się zaufaniem koleżanek i kolegów oraz wychowawcy klasy. Godnie reprezentuje szkołę w lokalnym środowisku, biorąc udział w honorowej asyście pocztu sztandarowego podczas uroczystości z okazji: Dnia Nauczyciela, Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja. Jest również wolontariuszką WOŚP.

Justyna Kalińska – wzorowa uczennica klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 4,92. Chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Pomaga słabszym koleżankom i kolegom. Aktywnie pracuje w Samorządzie Szkolnym. Bierze udział w konkursach wewnątrzszkolnych i olimpiadach przedmiotowych. Zajęła V miejsce w województwie w konkursie BHP. Uczestniczy w przygotowaniach uroczystości szkolnych i środowiskowych, była współorganizatorem „Dni Bezpiecznego Internetu". Uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości w Jędrzejowie.
Justyna jest uczennicą posiadającą wyjątkowe walory: ambitna, kreatywna, obowiązkowa, otwarta na potrzeby innych. Zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania. Odznacza się wysoka kulturą osobistą, jest koleżeńska, lubiana i akceptowana w klasie i szkole. Wykazuje się wyjątkowym poczuciem obowiązku, pracowitością oraz dużą motywacją do nauki.

Radosław Gryń – bardzo dobry uczeń I klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 468. Uczeń, którego wyróżnia kultura osobista, cechuje twórcze myślenie. Posiada właściwą motywacje do nauki, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami w nauce. Wśród innych uczniów wyróżnia go postawa dojrzałości, ambicja, pracowitość i życzliwość dla kolegów, którym chętnie pomaga w nauce. Nieprzecietną sumiennością zyskał sobie sympatię zarówno rówieśników, jak i nauczycieli. Samodzielnie poszerza wiedzę z różnych dziedzin i chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zachęcając do udziału swoich kolegów. Był inicjatorem udziału klasy I w konkursie „Projekt z klasą", dzięki któremu szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwój umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze Zaprojektowana Szkoła". Radek pasjonuje się piłką nożną i swoje piłkarskie pasje rozwija w klubie sportowym UNIA Sędziszów. Uczeń z zaangażowaniem włącza się w życie klasy i szkoły, chętnie podejmuje dodatkowe zajęcia, które umiejętnie godzi z obowiązkami szkolnymi.

Aleksandra Jaskulska – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - średnia ocen 4,70. Aleksandra jest wyróżniającą się uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Najwięcej pracy poświęca przedmiotom przyrodniczym, ale w kręgu jej zainteresowań są również dyscypliny sportowe. Jest finalistką Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK na szczeblu centralnym z ubiegłego roku szkolnego. Uczennica bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych rozwijając przy tym swoje zainteresowania. Aleksandra stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów, także dzięki wrażliwości i wysokiej kulturze osobistej. Jest nie tylko ambitną, ale także pomocą uczennicą, która cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.