Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC01298W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Jędrzejowie podpisane zostało porozumienie o współpracy z przedsiębiorcami, które ma przełożyć się na działania zmierzające do poprawy stanu i jakości kształcenia zawodowego w powiecie jędrzejowskim.

Porozumienie jest sygnowane przez ZSP nr 2, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz pięć firm, które swoje siedziby mają w Jędrzejowie i zatrudniają osoby z wykształceniem zawodowym. Kartel SA, Famet SA, Vanstar, Elgór, DP CleanTech Sp. z o.o..
Szefowie tych zakładów byli obecni na spotkaniu w szkole i podpisali porozumienie wraz z przedstawicielami pozostałych stron. Dyrektor ZSP nr 2 Jolanta Jędrzejewska mówiła o tym, jak dużo zyskują uczniowie dzięki możliwości współpracy szkoły z firmami. Na podstawie porozumienia m.in. firmy umożliwią praktyki zawodowe, staże dla absolwentów, wycieczki do zakładów i zajęcia na ich terenie.
DSC01293Współpraca największego w regionie zespołu szkół zawodowych z przedsiębiorcami to jedno z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez organ prowadzący i władze oświatowe w celu poprawy stanu szkolnictwa zawodowego, o czym mówił w swoim wystąpieniu starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek.
Z kolei o tym, jak ważna jest współpraca w środowisku lokalnym, jak wiele przynosi korzyści wszystkim mówiła Małgorzata Muzoł, świętokrzyski kurator oświaty.
Jak się okazało, niektórzy spośród obecnych na spotkaniu pracodawców to absolwenci „Grota". Grzegorz Ragan z firmy DP CleanTech opowiedział o swojej drodze zawodowej – od szkoły zasadniczej do dyrektora przedsiębiorstwa. O swoich związkach ze szkołą mówił także Ryszard Górecki, szef przedsiębiorstwa „Elgór".
Porozumienie zostało zawarte na okres roku szkolnego 2015/2016.