Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

k 2015aGospodarka niskoemisyjna, działania na rzecz poprawy klimatu oraz pozyskiwanie środków unijnych były tematem Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. Spotkanie połączone było z konferencją „Wykorzystanie wyników projektu Dobry Klimat dla Powiatów”. Na konwencie obecni byli również członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski oraz radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” realizowany jest od 5 lat przez Związek Powiatów Polskich. Polega on m.in na zbieraniu dobrych praktyk w samorządach, które podejmują działania na rzecz poprawy naszego klimatu. Jak podkreśla starosta Edmund Kaczmarek – ważne jest wdrażanie takich technik i technologii w powiatach, które likwidowałyby niską emisję.

- Wszyscy razem możemy coś zrobić. Jak będziemy mówić, że za nas ma to zrobić siódemka w skali ziemi, albo Unia Europejska, albo Stany Zjednoczone, to tak nie będzie. Bo każdy powie, że mnie to nie dotyczy - powiedział Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów województwa świętokrzyskiego, starosta pow. jędrzejowskiego.

Niestety, jak podkreślają specjaliści, powietrze, którym oddychamy jest coraz bardziej zanieczyszczone. Co jest tego powodem? Niestety my sami. Nie możemy liczyć, że różnego rodzaju programy, czy działalność samorządu spowoduje, że nagle będziemy mieć czyste powietrze. Bo to my palimy w naszych piecach śmieci, gumy czy butelki typu PET. To my, nie mamy odwagi zwrócić uwagi sąsiadowi, gdy widzimy, że z jego komina wydobywa się trujący, ciemny dym, mając świadomość, że pali w nim śmieci.

- Robimy wiele rzeczy, które nie są konieczne, natomiast zapominamy o tym, że musimy oddychać świeżym powietrzem. Na szczęście pojawiają się środki unijne, dzięki, którym zwracamy uwagę na problem, a druga rzecz to społeczeństwo jest coraz mądrzejsze - dodał Tadeusz Narkun, Związek Powiatów Polskich.

Choć świadomość nt. ochrony środowiska i klimatu powoli się poprawia, to na drodze do sukcesu napotykamy wiele przeszkód.

- Od finansowych począwszy, bo to wszystko kosztuje, do nawyków - dodał Edmund Kaczmarek, przewodniczący Konwentu Starostów WŚ, starosta pow. jędrzejowskiego.

Oczywiście różnego rodzaju projekty, których podejmują się samorządy mają wpływ na poprawę naszego klimatu. Na takie działania przeznaczone są również pieniądze unijne w nowej perspektywie finansowej.

Przykładem podejmowanych już działań na rzecz poprawy klimatu może być powiat buski, który realizuje każdy możliwy projekt związany z gospodarką niskoemisyjną.

- Byłem inicjatorem fotowoltaiki czy energii odnawialnej, solarnej. Dzięki projektowi szwajcarskiemu prawie 4 tys. mieszkańców powiatu buskiego, pińczowskiego jest beneficjentami, gdzie montowane są solary na budynkach mieszkalnych - powiedział Jerzy Kolarz, starosta powiatu buskiego.

Podczas Konwentu poruszono również kwestię dotyczącą planów transportowych w powiatach i gminach oraz programów rządowych na dofinansowanie budowy infrastruktury drogowej. To wszystko ma mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska.

 

 Źródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/12586-o-dobrym-klimacie-podczas-konwentu-starostow.html