Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

z 002aWakacje to najlepszy czas na prace remontowe w szkołach, termomodernizacje czy doposażanie placówek. Ten czas dobrze wykorzystuje powiat jędrzejowski, dbając o wszystkie szkoły. Placówki są na bieżąco remontowane, wyposażane w nowoczesny sprzęt, a to nie koniec, bo Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dla szkół zawodowych.

Oświata jest jednym z najważniejszych zadań powiatu jędrzejowskiego. Przy 80-milionowym budżecie, na szkolnictwo przeznaczane jest około 32 miliony złotych. Oczywiście znaczna część pieniędzy to bieżące utrzymanie oraz pensje. Jak zaznacza starosta, Edmund Kaczmarek, ten rok jest bez środków zewnętrznych, więc musimy sobie radzić sami. W ostatnim czasie swoisty renesans przechodzi szkolnictwo zawodowe, które powiat stara się jak najlepiej doposażyć.

- W dobie, kiedy mówi się tak dużo o szkolnictwie zawodowym, to ponad 200 tysięcy złotych w tym roku przeznaczamy na doposażenie placówek w sprzęt, na którym nasi uczniowie będą się uczyć - powiedział Edmund Kaczmarek, starosta powiatu jędrzejowskiego.

Powiat doposażył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie oraz centrum Kształcenia Praktycznego. Nowoczesny sprzęt to dla uczniów możliwość praktycznej nauki i kształcenia na najwyższym poziomie. Dzięki nowoczesnym sprzętom uczniowie takich kierunków, jak mechatronika, informatyka czy gastronomia mają szansę posiąść nie tylko wiedzę książkową.

- Tu mamy bardzo dobrze wyposażoną pracownię mechatroniczną, jedną z nielicznych w województwie w szkole średniej - dodał Edmund Kaczmarek.

Powiat inwestuje również w Zespół Szkół w Krzelowie, czyli jedyną w województwie szkołę z własnym gospodarstwem rolnym, hodowlą roślinną i zwierzęcą. W ubiegłym roku szkoła przeszła termomodernizację. W tym roku przyszedł czas na budynki gospodarcze, na które powiat zabezpieczył 100 tys. zł.

- Prowadzimy chyba ostatnią już w województwie szkołę rolniczą, w której uczeń może zobaczyć żywą krowę czy konia. Jest tam 150 ha pola, na którym funkcjonuje dobrze utrzymane gospodarstwo - dodał starosta powiatu jędrzejowskiego.

Na tych inwestycjach w szkolnictwo oczywiście się nie skończy. Powiat będzie aplikował w duży projekt dotyczący wszystkich szkół zawodowych. Urząd Marszałkowski ogłosił pierwsze konkursy w ramach RPO na lata 2014-2020. Jeden z nich dotyczy dofinansowania projektów dotyczących szkół zawodowych, m.in. organizacji w firmach kursów i praktyk dla uczniów zawodówek.

 

żródło: http://www.tvswietokrzyska.pl/jedrzejow/wiadomosci/jedrzejow/item/13027-powiat-jedrzejowski-inwestuje-w-szkolnictwo.html