Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd


wstazka

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”, na terenie naszego powiatu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
1) DODATOWE DYŻURY SPECJALISTÓW:
 w dniu 30 listopada br. - ( poniedziałek ) dyżur adwokata w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B
 w dniu 1 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie,
przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 15 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa - w godz. 15:00 – 18:00 w budynku przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro )
 w dniu 28 grudnia br. ( poniedziałek ) - dyżur adwokata i psychologa w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 7, 8 i 9 grudnia br. w godzinach urzędowania będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji:
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie – w godz. 7:30 do 15:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600 / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/
 Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - w godz. od 8:00 – 15:30 w siedzibie Sądu w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 /kuratorzy/
 Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78, tel. 41 3860205
 Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie - w dniach 7- 8 w godz. 7:45 - 15:45 w siedzibie Prokuratury w Jędrzejowie, przy ul. Piłsudskiego 1 / prokurator/
 Pogotowie Ratunkowe w Jędrzejowie – w siedzibie Pogotowia, przy ul. 11-go Listopada 26 i pod numerem telefonu 41 3862340 w godz od 7:00 do 14:00 – pielęgniarka koordynująca, a w godz. 18:00 – 8:00 – lekarz dyżurujący.
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 8:00 do 15:00 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach – w siedzibie Ośrodka, przy ul. Kacpra Walewskiego 6 lub pod numerem tel. 41 3814584 dyżur pełnią: 7 grudnia w godz. 15:00 – 19:00 – pedagog, 8 grudnia w godz. 15:00 – 18:00 – prawnik, 9 grudnia w godz 15:00 – 20:00 – psycholog.
 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
7 grudnia br. - w godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
8 grudnia br. – w godz. 14:30 – 19:00 w Centrum Rehabilitacji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B ( budynek OPS MiG Jędrzejów );
11 grudnia br. - w godz. 15:00 – 19:00, w siedzibie Punktu w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 26 ( II piętro );
- pracownicy socjalni wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie, Imielnie, Słupii, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach będą udzielać informacji w swoich siedzibach lub pod numerami telefonów w godzinach urzędowania ośrodków.
3) AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA w postaci:
- rozpropagowania białych wstążek wśród społeczności Jędrzejowa na placu targowym, przed większymi sklepami i marketami oraz wśród pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską, Policję i pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki” i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /;
- oplakatowania samochodów służbowych jednostek powiatowych oraz rozpropagowania plakatów, ogłoszeń i ulotek do wszystkich instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Kampanii „Białej wstążki” oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach; ;
- spotkań z pracownikami służb i instytucji na temat współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski

Kampania „Białej wstążki” to największa na świecie, międzynarodowa kampania prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania ,,Białej Wstążki” została stworzona przez mężczyzn i jest głównie do nich adresowana. Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy, rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet i wspierania działań na rzecz jej przeciwdziałania. Ma na celu również uświadomienie, że prawa kobiet są prawami człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.


Akcja została zapoczątkowana przez kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych, ponieważ zabierają miejsca mężczyznom, którzy przez kobiety nie mogą ich ukończyć – tak jak to się stało w jego przypadku. Tradycja noszenia białej wstążki narodziła się dwa lata poźniej w 1991 roku - właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc stosowaną wobec kobiet. Dzień 6 grudnia – jako upamiętnienie tragicznych wydarzeń w budynku politechniki w Montrealu ogłoszony został Dniem Białej Wstążki. Noszenie jej, szczególnie przez mężczyzn, ma wyrażać ich sprzeciw wobec wszelkich form przemocy stosowanej wobec kobiet ( zarówno psychicznej, jak i fizycznej i seksualnej ). Wstążka symbolizuje osobiste zobowiązanie mężczyzny, że nigdy nie będzie stosował, akceptował lub milczał w kwestii przemocy, a często także jego zaangażowanie w działania podejmowane na rzecz walki z przemocą.


Kampania Białej wstążki odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć, zawiera się między 25 listopada a 10 grudnia. Nie są daty przypadkowe. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet – 25 listopada został ogłoszony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet dla upamiętnienia zamordowania w 1960 r. działaczek na rzecz praw człowieka 3 sióstr: Patrii, Minervy i Marii Teresy Mirabal w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data ta ma na celu podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.


Pierwsze w Polsce kampanie „Białej Wstążki” zostały przeprowadzone w Kielcach pod hasłem: "Prawdziwy mężczyzna nie bije", a w 2008 r. pod hasłem: "Kocham, lubię szanuję, nie biję". Od tamtej pory Akcja rozprzestrzeniła się na cały kraj. W ramach kampanii organizowane są różnego rodzaje akcje profilaktyczne i informacyjne na temat przemocy. Na ulicach miast i w urzędach rozdawane są skierowane do mężczyzn ulotki z informacjami o przemocy wobec kobiet, jej rodzajach, sposobach włączenia się do walki z przemocą oraz symboliczne białe wstążki. Ze względu na skalę zjawiska przemocy i jego złożoność, przeciwdziałanie przemocy wymaga interdyscyplinarnego współdziałania wielu instytucji i służb. Na co zwróciliśmy uwagę podczas ubiegłorocznej I Powiatowej Kampanii „Białej wstążki,” która została przeprowadzona na terenie naszego powiatu pod hasłem „Razem skuteczniej”.