Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC03185Po raz 21 wręczone zostały stypendia dla wyróżniających się uczniów szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie.

Stypendia wręczył starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, w towarzystwie przewodniczącej Rady Powiatu Ewy Kubas-Samociuk oraz wicestarosty Janusza Grabka. Otrzymało je dziewięcioro uczniów wytypowanych przez szkoły, którzy wyróżniają się wysoką średnia ocen, wzorowym zachowaniem, ale także – chęcią udzielania się społecznie i niesienia pomocy innym.
Stypendia – jak przypomniał starosta Edmund Kaczmarek – zostały ustanowione w roku 2005, jako „pomnik” Jana Pawła II. Do dzisiaj z pomocy stypendialnej, przyznawanej raz na semestr, skorzystało w sumie 188 młodych osób. Obecnie wysokość stypendium to kwota 700 złotych dla jednego ucznia.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 stypendium otrzymali:
1. Kinga Ciosk– uczennica II klasy I LO w Jędrzejowie, średnia ocen 5,32.
W swoich zainteresowaniach koncentruje się na przedmiotach humanistycznych, a zwłaszcza historii i wiedzy o społeczeństwie. Biegle posługuje się językiem angielskim, już w gimnazjum uzyskała certyfikaty z tego języka, a obecnie przygotowuje się do zdobycia kolejnego potwierdzającego jej umiejętności językowe. W roku szkolnym 2014/2015 Kinga uzyskała tytuł finalistki w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Mediach – Warszawa 2015. Aktualnie przygotowuje pracę z zakresu historii średniowiecznej w ramach tegorocznej edycji Olimpiady Historycznej.

2. Celina Stępień – wzorowa uczennica klasy II I LO w Jędrzejowie, średnia 5,25. Celina jest uczennicą klasy o profilu matematyczno-politechnicznym. Chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach organizowanych na terenie szkoły, aktywnie współpracuje z Samorządem Uczniowskim. Jest osoba pilna, ambitna i bardzo pracowitą. Pomaga innym uczniom w nauce jest przy tym życzliwa i koleżeńska. We wrześniu bieżącego roku zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Ach, świętokrzyskie czaruje”.

3. Katarzyna Radomska – wzorowa uczennica III klasy II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 5,33. Kasia jest uczennicą bardzo ambitną, odpowiedzialną i kreatywną o szerokich zainteresowaniach, zwłaszcza w dziedzinie muzyki i teatru. To „urodzona aktywistka”, angażuje się w różnorodne działania na rzecz szkoły a także środowiska lokalnego. Uczęszcza na lekcje do Akademii Śpiewu w Małogoszczu oraz na zajęcia teatralne „Per-Arte” do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Brała udział w projekcie gminnym „Międzyszkolny Pedagog Kultury”. Pełni funkcje przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, jest inicjatorką wielu imprez i uroczystości szkolnych. Poświęca swój czas i opiekuje się 91-letnią kombatantką. Jest wolontariuszką Fundacji „Progress”, pomaga odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy „Caritas”, prowadzi z nimi zajęcia muzyczne i przygotowuje przedstawienia, zorganizowała i przeprowadziła akcję „Szlachetnej Paczki”, corocznie uczestniczy w akcji WOŚP-u. Oprócz osiągania corocznie wysokich not, Kasia bierze udział w konkursach szkolnych: w konkursie historycznym „Solidarność” została finalistką, w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim oraz konkursie „Wygraj sukces„ otrzymała wyróżnienie .

4. Dariusz Wachowicz – wzorowy uczeń IV klasy Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie, średnia ocen 5,25. Darek jest uczniem o wyjątkowej motywacji i zaangażowaniu , należy do uczniów którzy mają sprecyzowane plany na przyszłość. Bardzo interesuje Go świat ekonomii i procesów zachodzących w tej dziedzinie, swoje wiadomości i zainteresowania wykorzystuje podczas konkursów i olimpiad. Brał udział w Olimpiadzie Ekonomicznej, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadzerskich, Olimpiadzie Wiedzy o Bankach, Konkursie Statystycznym zajmując III miejsc w województwie. Był bardzo aktywnym uczestnikiem projektu „Edukacja Zawodowa w Praktyce”. Dariusz pracuje w samorządzie szkolnym, bierze udział w prawie każdym przedstawieniu lub uroczystości szkolnej, doskonale sprawdza się w roli narratora oraz lektora. Swój wolny czas wykorzystuje na zajęcia teatralne w Jędrzejowskim Centrum Kultury oraz gra w piłkę nożną, jest członkiem Jędrzejowskiej Ligi „Futsal-u” . W turnieju sportowym z okazji nadania imienia szkole otrzymał statuetkę dla najlepszego bramkarza.

5.Gabriela Przybylska – wzorowa uczennica II klasy Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,6. Gabrysia jest uczennicą technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Bardzo pilna uczennica, udziela się w zajęciach dodatkowych a jej zaangażowanie wykracza poza ramy programowe. Chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Do jej sukcesów należy zajecie drugiego miejsca w konkursie matematycznym „Rachmistrz” oraz pierwsze w powiatowych zawodach strzeleckich, podczas których reprezentowała szkołę jako członek LOK-u. Angażuje się w działania na rzecz szkoły. Pomagała w organizacji szkolnych zawodów w piłkę nożną, brała udział w zawodach piłki siatkowej. Jako członek pocztu sztandarowego reprezentuje szkołę w uroczystościach szkolnych i środowiskowych, jest przewodnicząca samorządu klasowego. Bierze udział w akcjach charytatywnych, jest wolontariuszką WOŚP.

6. Dominik Łataś – wzorowy uczeń klasy II Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Jędrzejowie, średnia ocen 4,5. Dominik jest uczniem technikum w zawodzie technik budownictwa. Od dawna interesuje się branżą budowlaną, począwszy od projektowania poprzez sam proces budowy, aż po wykończenie wnętrz. Jego zainteresowania przyszłym zawodem wykraczają poza program szkoły- w miarę możliwości Dominik stara się uczestniczyć w targach budowlanych, czyta fachowe czasopisma, przegląda strony internetowe w poszukiwaniu nowinek z branży budowlanej. Chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych. Angażuje się w życie szkoły, pracując w samorządzie klasowym i szkolnym. Należy do Ligi Ochrony Przyrody, rokrocznie pracuje jako wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dominik jest osoba odpowiedzialna, sumienna i pracowita. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i wzorowym zachowaniem.

7. Karol Wieczorek – wzorowy uczeń klasy II Technikum w Zespole Szkół CKP w Krzelowie, średnia ocen 5,1. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce Karol chętnie uczestniczy w działaniach pozalekcyjnych, angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły. Brał udział w zbiórce pieniędzy podczas 23 Finału WOŚP pod hasłem ” Gramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”. Gra w Orkiestrze Dętej przy Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Charytatywnie prowadził zabawę andrzejkową dla dzieci z Przedszkola Samorządowego i uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Warzynie Pierwszym. Karol to uczeń posiadający wyjątkowe walory: ambitny, kreatywny, obowiązkowy, pracowity a przy tym otwarty na potrzeby innych.

8.Karol Polak – bardzo dobry uczeń II klasy Technikum w ZSP w Sędziszowie, średnia ocen 4,63. Uczeń, którego wyróżnia kultura osobista, cechuje twórcze myślenie. Posiada właściwą motywację do nauki, co skutkuje bardzo dobrymi wynikami. Samodzielnie poszerza wiedzę, która wykracza poza zakres materiału programowego i chętnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych. Pasjonuje się informatyką i stale rozwija i poszerza swoje zainteresowania w tej dziedzinie. Uczeń z zaangażowaniem włącza się w życie klasy i szkoły, chętnie podejmując dodatkowe zajęcia, które umiejętnie godzi z obowiązkami szkolnymi.

9.Sylwia Wylot – wzorowa uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisławiu - średnia ocen 5,07. Sylwia jest wyróżniającą się, ambitną o wysokiej kulturze osobistej uczennicą osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Bierze aktywny udział w organizacji uroczystości szkolnych i okolicznościowych jako inicjatorka i dobra organizatorka. Jako przewodnicząca Samorządu szkolnego potrafi motywować innych do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz klasy, szkoły oraz całej społeczności szkolnej. Chętnie pomaga innym, przez co cieszy się szacunkiem i sympatią wśród rówieśników oraz nauczycieli.