Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

PC090025Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, podczas tegorocznej Kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” (tzw. Kampanii Białej Wstążki), w dniach 25 listopada – 10 grudnia,  na terenie naszego powiatu przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:


1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW: w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kielcach prowadzonym przez Caritas Diecezji Kieleckiej ( filia w Jędrzejowie ) w dniu 30 listopada br. - dodatkowy dyżur adwokata, w dniu 1 grudnia br. dodatkowy dyżur psychologa, w dniu 15 grudnia br. ( wtorek ) - dyżur adwokata i psychologa ( dodatkowa godzina ), w dniu 28 grudnia br. ( poniedziałek ) - dyżur adwokata i psychologa ( dodatkowa godzina )w godz. 10:00 – 13:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. Ul. Okrzei 49B;
2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH - z inicjatywy PCPR-u w dniach 7, 8 i 9 grudnia br. w godzinach urzędowania pełnili dyżury oraz udzielali porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy pracownicy następujących instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną/, Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - /kuratorzy/, Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie, Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie / prokurator/, Pogotowie Ratunkowe w Jędrzejowie /pielęgniarka koordynująca, lekarz dyżurujący/,Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie / psycholog, pedagog /,Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nagłowicach / pedagog, prawnik, psycholog /, 7, 8 i 11 grudnia - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie / terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie / oraz pracownicy socjalni wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu: Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu i w Sędziszowie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w: Oksie, Imielnie, Słupii, Sobkowie, Wodzisławiu i w Nagłowicach.
PC100027IMG 74473) AKCJA INFORMACYJNO - EDUKACYJNA w postaci:
- rozpropagowania białych wstążek i ulotek dotyczących Kampanii oraz wsparcia realizowanego na terenie powiatu dla osób pokrzywdzonych wskutek przemocy w rodzinie i stosujących przemoc wśród pracowników Starostwa Powiatowego, PCPR-u, Urzędu Miejskiego, Komendy Powiatowej Policji, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ( w dniu 9 grudnia br. ) oraz wśród społeczności Jędrzejowa na placu targowym, w rynku, przed Domem Handlowym i przed sklepem Biedronka ( w dniu 10 grudnia br. ) przez pracowników PCPR-u, Straż Miejską, Policję i pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, celem zwrócenia uwagi na problem przemocy i pokazanie sprzeciwu wobec jej stosowania oraz poinformowania o Kampanii „Białej wstążki i i idei, która jej przyświeca;/ wstążki zostały wykonane nieodpłatnie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie i Mnichowie oraz przez pracowników PCPR-u /;
- oplakatowania samochodów służbowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz rozpropagowania plakatów, ogłoszeń i ulotek do wszystkich instytucji, urzędów, szkół, poradni i parafii w powiecie i gminach na temat „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”, Kampanii „Białej wstążki” oraz wsparcia realizowanego dla mieszkańców powiatu w postaci Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy, bezpłatnych dyżurów specjalistów: adwokata, psychologa i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- informacji i ogłoszeń w prasie lokalnej, na stronach powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jędrzejowskiego i mediach lokalnych / zamieszczanych nieodpłatnie /, w tym m. in. na temat przedmiotowej kampanii, rodzajów przemocy oraz proponowanych form pomocy i instytucji, w których tę pomoc można uzyskać oraz wspólnych dyżurów w instytucjach;
- spotkań z pracownikami służb i instytucji na temat współpracy w zakresie budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PC090037Ogółem rozdano około 1500 białych wstążek i przekazano ponad 3.500 ulotek i ogłoszeń.
Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w Akcję Dyrektor PCPR w Jędrzejowie składa serdeczne podziękowania.