Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC03275Na ostatniej w 2015 roku sesji Rada Powiatu przyjęła jednogłośnie uchwałę budżetową.

 

Na sesji, która odbyła się 29 grudnia, obecnych było 18 radnych i tylu właśnie głosowało za przyjęciem budżetu na 2016 rok. Wcześniej - zgodnie z procedurą - radni przyjęli też długoletnią prognozę finansową na lata 2016-2028, zapoznali się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat obydwu projektów uchwał. Opinię tę - pozytywną - przedstawiła radzie Małgorzata Blicharska, skarbnik powiatu.

Dochody budżetu powiatu na 2016 rok wyniosą 80 mln 390 tys. 868 zł, zaś wydatki to kwota 79 mln 739 tys. 072 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 651 tys. 796 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, dziękując radnym za jednomyślność, podkreślił, że budżet na 2016 rok budzi dobre nadzieje. - Zaplanowaliśmy sporo inwestycji - 25 zadań inwestycyjnych za 12 mln złotych,  a mamy nadzieję na pozyskanie jeszcze dodatkowych pieniędzy - mówił starosta - Nie musimy zaciągać pożyczki, spłacamy zobowiązania z poprzednich lat, związane głównie z długiem pozostałym po szpitalu powiatowym. Niepokój związany jest z ciągłym niedofinansowaniem oświaty, bo jak wiemy mamy w szkołach ponadgimnazjalnych niż demograficzny, co jest powodem dużo niższej subwencji oświatowej. Zarząd Powiatu podjął decyzję o powołaniu zespołu, który wypracuje model przekształceń w szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele Rady Powiatu, starostwa oraz dyrektorzy szkół. Wyniki ich pracy poznamy już w styczniu - powiedział E. Kaczmarek.