Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

DSC035861 lutego w Starostwie Powiatowym przy ul. 11 Listopada w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, która będzie pracować do 2 marca. Przed komisją, w celu kwalifikacji wojskowej, stawi sie łącznie 544 osoby, w tym sześć kobiet.

Powiatowej Komisji Lekarskiej przewodniczy dr n.med. Waldemar Michalczak, sekretarzem jest Zbigniew Węglowski - inspektor w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie. Wojskową Komendę Uzupełnień w Busku Zdroju reprezentuje oficer Wydziału Rekrutacji kpt. Krzysztof Blicharski.

W bieżącym roku na kwalifikację wojskową są wzywani mężczyzźni urodzeni w roku 1997 (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed komisją staną również kobiety urodzone w latach 1992-1997 kończące w tym roku szkolnym naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić także ochotnicy - mężczyźni i kobiety - niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

- W czasie kwalifikacji wojskowej powiatowe komisje lekarskie określą stającym przed nimi kandydatom zdolność do czynnej służby wojskowej, zalożona im zostanie ewidencja wojskowa, wydane zostaną książeczki wojskowe - mówi kpt. Krzysztof Blicharski z WKU w Busku Zdroju. - Osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z dniem, w którym orzeczenie powiatowej komisji lekarskiej staje się ostateczne, zostaną przeniesione do rezerwy.

Kwalifikacja wojskowa jest również okazją do uzyskania wyczerpujących informacji od przedstawicieli WKU na temat ochotniczych form służby wojskowej: służby przygotowawczej, służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zawodowej słuzby wojskowej oraz szkolnictwa wojskowego.

 

Na zdjęciu: Powiatowa Komisja Lekarska wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.