Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

I sto lat nau Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie powstało w latach dwudziestych minionego wieku. Początkowo gimnazjum żeńskie, wybudowane z pozostałości cerkwi, która stała w miejscu szkolnego boiska, a od końca lat czterdziestych w ramach centralnej reformy oświaty, w placówce wprowadzono jednolite liceum ogólnokształcące.

Od prawie stu lat I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie kształci młodzież, która z dużym powodzeniem zdaje maturę na bardzo wysokim poziomie. W ofercie edukacyjnej placówki znajdziemy klasy o profilu matematycznym, matematyczno-przyrodniczym, medyczno-przyrodniczym, językowo-medialnym, humanistyczno-prawnym oraz ogólnym.

- W zależności od kierunku, jaki mamy, poszerzone są przedmioty, czy to matematyka, czy biologia, chemia, fizyka. Staramy się spełniać zapotrzebowanie, jakiego oczekują od nas uczniowie, bo to oni mają największy wpływ na to, jakie te kierunki są – mówi Marek Zygan, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Dużym sukcesem szkoły jest udział uczniów w wielu olimpiadach przedmiotowych oraz wysoki poziom zdawalności matematyki na poziomie rozszerzonym na egzaminach maturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażona biblioteka, w której znajdziemy ponad pięć i pół tysiąca tytułów.

- Mamy od ośmiu lat sponsora, naszego absolwenta, pana profesora Stanisława Gomułkę, który niezależnie od naszych możliwości finansowych i organu prowadzącego, jakim jest starostwo, bardzo nas wspomaga. Biblioteka, na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, została zasilona kwotą ponad 150 tysięcy złotych. Ostatnio, w związku z nową postawą programową, Pan Profesor zadeklarował zakup wszystkich materiałów potrzebnych do przedmiotów zdawanych na maturze – mówi Marek Zygan.

W przyszłości placówka chce zwiększyć promocję szkoły oraz utrzymać wysoki poziom nauczania.

- Plany, to przede wszystkim, robić swoje. Robić to na jak najwyższym poziomie, ku zadowoleniu uczniów – mówi dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

W 2016 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie otrzymało tytuł „Wiarygodnej szkoły”, który jest wynikiem osiągnięcia wysokiego wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej.