Polish English French German Italian Portuguese Russian Spanish
A- A A+
epowiat log logo euro2014 zpp log log polsa  bip logo eUrząd

starosta malgosz-wyjazdXVIII sesja Rady Powiatu Jędrzejowskiego odbyła się wyjątkowo na wyjeździe. w Centrum Konferencyjnym Cementowni Małogoszcz radni obradowali między innymi nad Informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.

Sesja Rady Powiatu w Jędrzejowie po raz pierwszy w tej kadencji odbyła się na wyjeździe. Czemu była poświęcona?

- Sesja dzisiejsza poświęcona jest w główniej mierze stanowi środowiska naturalnego w naszym powiecie i rolnictwu. Wybraliśmy Cementownię, bo to zakład, który zrobił niesamowity postęp, jeśli chodzi o ochronę środowiska – powiedział Edmund Kaczmarek  starosta jędrzejowski.

O wysokich standardach, o których zachowanie walczy cały czas Cementownia w Małogoszczu, mówił również dyrektor Jacek Patyk:

- Od 1995 roku, od kiedy cementownia jest w rękach Lafarge, czynimy cały czas inwestycje w ochronę środowiska. Na dzień dzisiejszy spełniamy normy europejskie, które zaczną obowiązywać od 2018 roku.

Radni podczas sesji usłyszeli wiele ciepłych słów na temat jednego z największych zakładów w powiecie jędrzejowskim.

Na sesji radni przyjęli kilka uchwał. Między innymi uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2016-2028. Sesja przebiegała w spokojnej atmosferze. Starosta Kaczmarek już zapowiedział dalsze wyjazdowe sesje.

Wyjazdowa sesja w gościnnych murach cementowni zakończyła się zwiedzaniem zakładu. Radni byli pod dużym wrażeniem zmian jakie cały czas zachodzą w Cementowni Małogoszcz.