Agencja ślubna, biuro geodezyjne, sklepy, laboratorium, ekologiczna myjnia parowa, biuro rachunkowe, spływy kajakowe, wykonywanie mebli ze starego drewna  – różnorodność jest ogromna, a to tylko niektóre spośród projektów stworzonych przez mieszkańców naszego powiatu, którzy  aplikowali o środki unijne do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Łącznie na 39 inicjatyw w naszym powiecie przeznaczono kwotę blisko 5 mln zł.

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska- GRYF” wraz ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie zorganizowały spotkanie dla przedsiębiorców, podczas którego podpisane zostały umowy na realizację projektów  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W imieniu marszałka Adama Jarubasa umowy z przedsiębiorcami podpisywał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.  Część przedsiębiorców zaczyna dopiero swój własny biznes  – na podjęcie działalności gospodarczej można dostać 75 tys. zł dofinansowania. Większe pieniądze – od 200 do 300 tys. zł można było zdobyć na rozwój już istniejących firm i takie umowy także podpisano.

– Powiat jędrzejowski to pierwszy z powiatów naszego województwa, gdzie podpisano już finalne umowy na realizację projektów z PROW – mówiła Bogusława Wypych, prezes Stowarzyszenia LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”. –  Projektowane  przedsięwzięcia to 53 nowe miejsca pracy w powiecie jędrzejowskim.

– Nasze województwo jest najskuteczniejsze, jeśli chodzi o pomoc dla przedsiębiorców – mówił z kolei Piotr Żołądek. – Bardzo ważne są dobre standardy relacji między Urzędem Marszałkowskim a LGD, co ułatwia proces aplikowania o środki. Rozdysponowaliśmy już 240 mln zł dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis. W pierwszej turze wpłynęło 650 wniosków, a program ten będzie kontynuowany.