21 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie odbył się dzień zawodów zwany Wiosną Zawodowców. Jednocześnie w szkole odbyło się III Forum o Biznesie
i Edukacji.

Forum o Biznesie i Edukacji otworzyła Dyrektor Szkoły Małgorzata Wojtasik. Władze Powiatu Jędrzejowskiego reprezentowali: Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski, Maria Barańska – Wicestarosta Jędrzejowski, Tomasz Puchrowicz – członek Zarządu powiatu jędrzejowskiego i radny powiatowy.

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik zaznaczył, że dobre kształcenie, to krótkie kształcenie, gdzie po 3 latach mamy wyuczony zawód. Wspomniał także, że zawody jakie uczniowie uzyskują po szkole branżowej są niezwykle cenione oraz dobrze płatne, a doradca edukacyjno-zawodowy powinien wskazywać uczniom jak mają kierować swoją karierą.

W swoim wystąpieniu Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna powiedział, że szkoły branżowe będą się rozwijać dzięki projektom z Urzędu Marszałkowskiego oraz, że w Jędrzejowie powstanie punkt obsługi porad dla pracodawców, pracowników, uczniów i mieszkańców powiatu, który będzie zajmował się doradztwem w szukaniu pracy. Na zakończenie życzył uczniom udanej debaty, wspaniałych sukcesów w nauce oraz owocnej współpracy szkoły
z przedsiębiorstwami.

Grzegorz Bełz zaprezentował gościom prezentację o kształceniu zawodowym w „Konarskim” oraz o kierunkach na jakich zapisani są uczniowie, czym się zajmują, oraz jakie mają osiągnięcia. Wystąpienie uzupełnił uczeń klasy 4i Kamil Matuszewski, który przedstawił nagrodzony w konkursie projekt meet.sb

Kolejnym punktem spotkania było otwarcie nowej pracowni kształcenia praktycznego  w zawodzie technik hotelarstwa w ramach projektu „Hotelarze przyszłości” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wszyscy goście udali się do pracowni zaadaptowanej na hotelową jednostkę mieszkaniową czyli w pełni wyposażonego pokoju hotelowego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (na zdjęciu od lewej)  : Maria Barańska, Paweł Faryna, Aniceta Adamczak- Łypacz, Kazimierz Mądzik oraz Małgorzata Wojtasik i uczennica Patrycja Niechciał.

Anna Krempińska