24 czerwca Paweł Faryna, starosta jędrzejowski wraz z Marią Barańską, Markiem Mentlem, przewodniczącym Rady Powiatu w Jędrzejowie, Tomaszem Puchrowiczem, członkiem Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego oraz Renatą Kwas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie uczestniczyli w Wojewódzkiej Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022, która odbyła się w Zespół Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie pod przewodnictwem Andrzeja Kalety, księdza biskupa kieleckiego i kapłanów: ks. dr. Karola Zegana i ks. Waldemara Wiśniewskiego z referatu katechetycznego diecezji kieleckiej, ojca Jakuba Zawadzkiego, proboszcza parafii błogosławionego Wincentego Kadłubka i ks. Franciszka Piwowarczyka, proboszcza parafii Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie.

Następnie po Mszy Świętej uczestnicy wydarzenia przemarszem skierowali się do Zespół Szkół
nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie, gdzie miały miejsce przemówienia okolicznościowe oraz wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i średnią ocen co najmniej 4,75. Natomiast uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 otrzymali z rąk Kazimierza Mądzika, świętokrzyskiego kuratora oświaty, Paweł Faryna, starosty jędrzejowskiego oraz Małgorzata Wojtasik, dyrektora szkoły „Złoty Medal Ucznia”.
Dyplomy i nagrody dla najlepszych uczniów wręczali także Zbigniew Koniusz wojewoda świętokrzyski i Marek Bogusławski, wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, którzy w swoich przemówieniach gratulowali uczniom i nauczycielom owocnego roku szkolnego, który mimo utrudnień zakończyli sukcesem. Wszyscy życzyli też udanych i bezpiecznych wakacji uczniom, nauczycielom i dyrekcji.

Za nami kolejny rok solidnej, ciężkiej pracy i nauki w realizacji nowych wyzwań, wielu cennych inicjatyw i sukcesów edukacyjnych. Dziękuję Rodzicom, Dyrektorom, Wychowawcom i Nauczycielom oraz Pracownikom Administracyjnym za codzienną troskę o przyszłość młodzieży, za dbałość o ich rozwój, kształcenie i wychowanie. Dzięki Państwa poświęceniu kolejne pokolenia młodych ludzi pogłębiają  swoją  wiedzę, zdobywają  niezbędne umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Wszystkim Państwu pragnę życzyć wspaniałych i udanych wakacji, a także odpoczynku, abyście powrócili we wrześniu pełni optymizmu i zapału na nowy rok szkolny.” – podkreślił w swoim przemówieniu Paweł Faryna, starosta jędrzejowski.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała taniec narodowy – polonez, rozpoczynając program artystyczny, podczas którego uczniowie wcielili się w rolę szlachciców, dyskutujących na temat edukacji, tradycji, patriotyzmu oraz idei wielkiego Polaka, jakim był ks. Stanisław Konarski. Występ artystyczny młodzieży szkolnej uświetnił Szkolny Zespół Muzyczny.