W niedzielę, 16 sierpnia Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna uczestniczył w uroczystym wręczeniu sztandaru 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Wydarzenie odbyło się na Placu Wolności przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

  1. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej imienia majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, pseudonim „Nurt” otrzymała decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy swój sztandar – symbol najwyższych wartości, honoru i męstwa.

Sztandar został ufundowany w dowód szacunku dla wojska przez społeczeństwo świętokrzyskie. Na czele komitetu, który ufundował sztandar stał Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski. W drzewiec sztandaru wbito gwoździe honorowe
i pamiątkowe.

Chrzestni sztandaru: Dorota Koczwańska-Kalita – naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach i Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego przekazali go dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pułkownikowi Grzegorzowi Motakowi. Sztandar poświecił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

Uroczystość wpisała się w obchody 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej, które zatrzymało marsz Armii Czerwonej na podbój Europy Zachodniej.

Obecni byli również: Wiceminister sportu Anna Krupka, Wiceminister Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk, Poseł Krzysztof Lipiec – szef regionalnych struktur Prawa
i Sprawiedliwości, Przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej – senator Jarosław Rusiecki, Senator RP Krzysztof Słoń,  Dowódca jednostki pułkownik Grzegorz Motak, Obecny był także Przewodniczący Rady Powiatu Jędrzejowskiego Marek Mentel, a także żołnierze, weterani wojskowi, duchowni, przedstawiciele mieszkańcy Kielc
i okolic.