W związku z organizowanym w dniach 20 – 26 lutego 2024 r. Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów w/w akcji, na terenie naszego powiatu zaplanowano:

1) DODATKOWE DYŻURY SPECJALISTÓW –  PSYCHOLOGA I ADWOKATA/Ośrodek Interwencji Kryzysowej/:

 • w dniu 26 lutego br. – dodatkowy dyżur psychologa w godz. 9:30 – 11:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B
 • w dniu 26 lutego br. – dodatkowy dyżur adwokata w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy. ul. Okrzei 49B

2) WSPÓLNE DYŻURY W INSTYTUCJACH – w dniach 20 – 26 lutego 2024 r. będą pełnić dyżury oraz udzielać porad i informacji osobom pokrzywdzonym wskutek przemocy, ofiarom przestępstw i osobom będącym w kryzysie pracownicy następujących instytucji:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie/Ośrodek Interwencji Kryzysowej – w ponw godz. 7:30 do 16:30, wt. – czw. – w godz. 7:30 – 15:30, pt. – w godz. 7:30 – 14:30 w siedzibie PCPR w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B i pod numerem tel. 41 3863600
  / pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie /
 • Sąd Rejonowy w Jędrzejowie – w dniach 20 – 26 lutego 2024 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 74 i pod numerem tel. 41 3861441 w godz. od 8:00 – 15:00 – kuratorzy;
 • Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie – pn.-pt. w godz. 8:00 do 15:30 w siedzibie Prokuratury, przy ul. Piłsudskiego 9 oraz pod numerami telefonu: 41 3802320, 41 3802322, 41 3802323 porad będą udzielać prokuratorzy
 • Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 78 w godz. 7:30 – 15:30 cały czas dostępny numer na Komendę 47 8046205, w godz. 7:00 – 15:00 pod nr. tel. 478046226 – funkcjonariusz Policji, ponadto funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP oraz dzielnicowi pod numerami tel.: 02 – 47 8046284 i 72370266521.02 – 47 8046289 i 734499821 22.02 – 47 80462260 i 73449982123.02 – 47 8046218 i 73596625126.02 – 47 8046260 i 734499821, dodatkowo telefony dzielnicowych dostępne są na stronie KPP – www.jedrzejow.swietokrzyska.policja.gov.pl
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jędrzejowie – w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Poradni w Jędrzejowie, przy ul. Reymonta 1 lub pod numerem telefonu 41 3861722 / psycholog, pedagog /
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Uzależnień przy Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie – w dniach 20, 22, 23 i 26 lutego br. w godz. 14:30 – 19:30 w siedzibie Punktu, przy ul.  11-go Listopada  26 ( II piętro ), dodatkowo 20 lutego br. /wtorek/ w filii Punktu  przy ul. 113B oraz pod nr tel. 663347448 i 692794036 porad będą udzielać terapeuta uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Artmedik Sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie – w siedzibie Szpitala, przy ul. Małogoskiej 25 i pod numerem telefonu 41 386149141 3861721 – SOR całodobowo – pielęgniarki i lekarze dyżurujący, Poradnia Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w dni robocze w godz. 18:00 do 8:00 dnia następnego, w niedziele i święta całodobowo, 41 3862819, informacje o godzinach urzędowania poszczególnych poradni i oddziałów dostępne są na stronie szpitala www.szpital-jedrzejow.pl
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta i Gminy Jędrzejów – pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Jędrzejowie, przy ul. 11-go Listopada 113B lub pod numerem tel. 41 3861828 / pracownik socjalny /
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie – w dniach 20 – 26 lutego 2026 r. w siedzibie Ośrodka w Sędziszowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 lub pod nr tel. 41 3812169 lub 797255946 w godz. 7:00 – 15:30 / pracownicy socjalni /, ponadto: 19 i 21 lutego br.   w godz. 7:00 – 15:00 / dyżur prawnika /; w dniu 22 lutego br. w godz. 9:00 – 10:00 / dzielnicowy / oraz  w godz. 15:30 – 18:30 w siedzibie ośrodka –  psycholog
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu – pon., śr.- pt. w godz. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00 siedzibie Ośrodka w Małogoszczu, przy ul. Jaszowskiego 3a lub pod numerem tel. 41 3855386 / pracownicy ośrodka /
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu – w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Wodzisławiu, przy ul. Krakowskiej 6 lub pod numerem tel. 41 3806117 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej – pon.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Słupi 2a lub pod numerem tel. 41 3816034 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie – w pon. w godz. 10:00 – 18:00, od. wt.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Sobkowie, przy ul. Rzecznej 8, pokój nr 4 lub pod numerem tel. 41 3871281 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach – w pon. w godz. 8:00 – 16:00 i wt.-pt. w godz. 7:30 – 15:30 w siedzibie Ośrodka w Nagłowicach, przy ul. Mikołaja Reja 5 lub pod numerem tel. 41 3814619 / pracownik socjalny /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie – w pon. w godz. 8:00 – 16:00, wt.-pt. w godz. 7:15 – 15:15 w siedzibie Ośrodka w Oksie, przy ul. Włoszczowskiej 22a lub pod numerem tel. 41 3808095 / pracownicy ośrodka /
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie – w pon. godz. od 8:00 – 16:00, od wt. do pt. w godz. 7:15 – 15:15/ w siedzibie Ośrodka   w Imielnie, przy ul. Cmentarnej 7A lub pod numerem tel. 41 3851299/ pracownicy ośrodka /
 • Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać również z całodobowej ogólnokrajowej Linii Pomocy Osobom Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900 lub pod adresem mail: infor@numersos.pl / możliwość umówienia z prawnikiem, psychologiem uzyskania niezbędnej pomocy materialnej oraz informacji o dostępnych Lokalnych Punktach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – wykaz punktów dostępny również na stronie Funduszu Sprawiedliwości funduszsprawiedliwosci.gov.p/

      3) AKCJA INFORMACYJNA  w postaci:

 • informacji i ogłoszeń rozpropagowanych do instytucji, służb, urzędów, poradni i parafii na temat organizowanego w dniach 20 – 26 lutego 2024 r. Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz wsparcia realizowanego w tych dniach dla mieszkańców powiatu w postaci dodatkowych dyżurów psychologa i adwokata, wspólnych dyżurów specjalistów w instytucjach: prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, psychologów, pedagoga, specjalisty pracy z rodziną i specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, policjantów, lekarzy i pielęgniarek Artmedik Sp. z o.o. Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie oraz terapeutów Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Jędrzejowie oraz konsultantów całodobowej ogólnokrajowej Linii Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem;
 • informacji i ogłoszeń na temat przedmiotowej akcji oraz proponowanych form pomocy i  instytucji, w których tę pomoc można uzyskać zamieszczonych na stronach powiatu i pcpr-u oraz w mediach lokalnych.
  Sporządziła: Urszula Abramowicz, PCPR w Jędrzejowie, tel. 41 3863600                                                                                                                                      

Wspólne dyżury w instytucjach.Tydzień pomocy ofiarom przestępstw w powiecie jędrzejowskim.2024

Informacja Tydzień Pomocy.2024

Ogłoszenie.Dodatkowe dyżury specjalistów.luty.2024

ulotka o dyżurach specjalistów.24