W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące nawiązania współpracy ze Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim, w zakresie wsparcia dla seniorów.

 

Jerzy Pyrek, doradca marszałka ds seniorów, przedstawił program Świętokrzyska Karta Seniora, realizowany obecnie przez samorząd naszego województwa. W ramach tego programu seniorzy otrzymują ulgi oraz szczególne uprawnienia w dostępie do różnego rodzaju usług, czy instytucji kultury.

Podczas spotkania omówiono możliwości wprowadzenia karty w powiecie jędrzejowskim oraz zaproponowano metody aktywizacjo osób w wieku 60 plus.

Więcej informacji na temat Świętokrzyskiej Karty Seniora: http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/dla-seniorow/swietokrzyska-karta-seniora