Poniżej zamieszczamy :

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa w Powiecie Jędrzejowskim w 2019 roku