W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska, której zadaniem jest przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej rocznika 1998.

 

Postępowanie kwalifikacyjne potrwa od 27 lutego do 28 marca. Do kwalifikacji wezwano 511 osób rocznika podstawowego (1998) oraz 33 osoby z roczników starszych.

Z poszczególnych gmin wezwano: Jędrzejów – 151 osób z rocznika podstawowego i 22 osoby z roczników starszych, Sędziszów – 76 i 3, Małogoszcz – 62 i 3, Sobków – 54 i 2, Wodzisław – 53, Nagłowice – 37 i 3, Słupia – 32, Imielno – 27, Oksa – 19.

Kwalifikacja wojskowa jest zadaniem zleconym staroście na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą świętokrzyskim. Na realizację tego zadania powiat otrzymuje dotację celową. W czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenia w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej określając kategorię zdrowia.

Skład Powiatowej Komisji Lekarskiej: przewodniczący – Waldemar Michalczak – dr nauk medycznych, sekretarz – Anna Baran – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średni personel medyczny – Alicja Wrona – pielęgniarka.

Osoby do zastępczego pełnienia funkcji: przewodniczącego – Ewa Sowińska – lek.med, sekretarza – Zbigniew Węglowski, Tomasz Łuszczek – Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, średniego personelu medycznego – Małgorzata Jankiewicz – pielęgniarka.