W konkursie biorą udział projekty stowarzyszeń lokalnych, takich jak KGW czy OSP. Na zdjęciu: Dożynki Powiatowe 2017

Gmina Sędziszów była współgospodarzem piętnastych –  jubileuszowych dożynek powiatu jędrzejowskiego.  Wydarzenie  miało miejsce 27 sierpnia br. w Sędziszowie. 

 

 Tradycyjnie jak to przed wiekami bywało,  rolnicy  na czele z włodarzami powiatu i włodarzami wszystkich dziewięciu gmin,  rozpoczęli  je Mszą Świętą,  w Kościele  Św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie,  którą celebrowali   ks. ks. Edward Giemza ( parafia Św. App. Piotra i Pawła w Sędziszowie )  Stanisław Brzoza (parafia Św. Marcina w Tarnawie)  i  Leszek Sztandera  ( dziekan dekanatu Jędrzejowskiego). Celebrze    przewodniczył  Dziekan Dekanatu Sędziszowskiego  ks. Edmund Nocoń.  W czasie  tej szczególnie podniosłej modlitwy w asyście dożynkowych wieńcy  i złożonego bochna chleba na ołtarzu ,  dziękowano Bogu  za szczęśliwie zebrane plony.  Ksiądz Edward Giemza w wygłoszonej  homilii porównał czas obecnego żniwowania,  gdzie praca rolników jest wspierana rolniczymi maszynami  z czasem  żniw w przeszłości,  kiedy nad każdym  zebranym kłosem pochylały się tylko  ręce chłopa. Nawiązał do znaczenia chleba w naszym codziennym życiu, iż powinniśmy być „dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić  i nakarmić się jeśli jest głodny”.  Słowa te mają szczególne znaczenie w roku Świętego Brata Alberta.

Korowód dożynkowy poprowadzony był przez  Strażacką Orkiestrę Dętą działającą przy SCK w Sędziszowie pod kierownictwem kapelmistrza Piotra Janika. Dalej  w strojnych bryczkach jechali gospodarze i starostowie dożynek,  później długi sznur dożynkowych wieńcy  z delegacjami  i włodarzami wszystkich dziewięciu gmin naszego powiatu. Zamykali go dożynkowi  goście. Miejscem docelowym tego niecodziennego strojnego  przemarszu była Baza TKR,  gdzie odbyła się część obrzędowa tegorocznego święta plonów. Tu powitała uczestników korowodu kapela Stefana Wyczyńskiego   z Lubczy  tradycyjnym utworem „Plon niesiemy plon”

Oficjalnego otwarcia i przywitania zgromadzonych uczestników uroczystości   dokonał Starosta Jędrzejowski  Edmund  Kaczmarek który m.in. mówił; …..  dzisiejszego dnia  połączyła  nas nie tylko radość  świętowania po ciężkiej pracy, ale także potrzeba dziękczynienia Bogu za otrzymany dar spokojnego zebrania tegorocznych  plonów ……”

Obrzęd przekazania chleba został  poprzedzony recytacją wierszy które recytowali Joanna Pikiel i Marceli Lipiec. Chleb przekazali starostowie dożynek Danuta Bronkowska – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie i Paweł Staniak – rolnik ze wsi Pawłowice gmina Sędziszów . Przekazanie chleba  zostało obtańcowane skocznym oberkiem  przez  9  ( dziewięć gmin powiatu)  młodziutkich  dziewcząt   uczennic  ZS CKP w Krzelowie symbolizujących  młode żniwiareczki. Tegoroczni starostowie dożynek  pochodzą z gminy Sędziszów.

Starościna Danuta Bronkowska  jest absolwentką Technikum Rolniczego w Krzelowie  i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Prowadzi własne gospodarstwo rolne,  a ponadto jest dyrektorem Zespołu  Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Praktycznego  im. Macjeja Rataja w Krzelowie. Szkoła prowadzi 150 ha gospodarstwo pomocnicze,  specjalizujące się w hodowli bydła rasy Holsztyn-fryz. Przeważnie są to krowy mleczne dające rocznie średnio po ok. 6 tys. l. mleka rocznie. W gospodarstwie prowadzona jest także hodowla kilku sztuk koni rasy konik polski. Pani Danuta ma męża i dwie córki. Mówi że w wolnych chwilach których nie ma za dużo lubi zagrać ze swoją córką w tenisa na pobliskich kortach.

Starosta Paweł Staniak  podobnie jest absolwentem Technikum Rolniczego w Krzelowie. Prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 55 ha ,  specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego . Ogółem w zagrodzie jest na ten czas 40 szt bydła rasy simental,  z czego 26 szt krów dojnych.  Podobnie  roczna produkcja od jednej krowy wynosi ok. 6 tys. l. mleka.  Pan Paweł jest członkiem i zarazem sekretarzem Jędrzejowskiej Spółdzielni Mleczarskiej z siedzibą w Wodzisławiu.  Ma żonę i czwórkę  dzieci w wieku szkolnym.

Polska tradycja  przed wiekami zrodziła zwyczaj wyplatania dożynkowych wieńcy  z najbardziej dorodnych kłosów zbóż. Są one podstawowym akcentem dożynkowego świętowania , w majestacie swojej dorodności kłosów,  upiększone polnymi kwiatami – były przekazywane gospodarzom  . Wicie wieńcy to domena delikatnych rąk kobiecych, dzisiaj pieczołowicie kultywowana przez Panie skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich.  Uwite aktualnie przez gospodynie  z całego powiatu  na dożynkowym świętowaniu,  zostały wręczone staroście,  wójtom i burmistrzom gmin w asyście  przewodniczących   rad.  

 

Tegoroczny,  główny dożynkowy wieniec dla Starosty Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka    i przewodniczącej Rady Powiatu   uwiły Panie  z KGW Jeżów.  

Z gminy  Imielno  wieniec odebrał wójt Zbigniew Huk i przewodniczący Rady Gminy Jan Grzelec   –  od KGW Motkowice

Z gminy Jędrzejów wieniec odebrał   burmistrz Marcin Piszczek i przewodnicząca Rady Miejskiej  Maria Barańska  –  od KGW Ignacówka,

Z gminy Małogoszcz  wieniec odebrał  burmistrz Jan Głogowski i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Sanek –  od KGW  Wola  Teresowa

Z gminy Nagłowice  wieniec odebrała  wójt Monika Bolewska i przewodnicząca Rady Gminy Urszula Wojtasik-Kaczmarek   – od  KGW Warzyn,

Z gminy Oksa wieniec odebrał wójt Tadeusz Soboń i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bełtowski  – od KGW Węgleszyn Dębina

Z gminy Słupia wieniec odebrał  wójt Krzysztof Nowak i przewodnicząca Rady Gminy Gustawa Trawińska  – od KGW Stary Węgrzynów,

Z gminy  Sobków wieniec odebrał  wójt Tadeusz Domińczak i przewodniczący Rady Gminy Ryszard Dębiński  od  pracownicy świetlic z terenu gminy Sobków,

Z gminy  Wodzisław odebrała  sekretarz gminy Renata Koziara i przewodnicząca Rady Gminy Stanisława Nowak    od KGW Piotrkowice,

Z gminy  Sędziszów  wieniec odebrał burmistrz Wacław Szarek i przewodniczący Rady Miejskiej Adam Mysiara od  KGW Pawłowice.

Ponadto dożynkowe wieńce zostały wręczone gościom uroczystości którzy na co dzień współpracują ze środowiskami naszych wsi . Otrzymali je: Mirosław Pawlak ( prezes ZW Zw. OSP RP w Kielcach) od KGW Mierzyn, Czesław Siekierski   (poseł do Parlamentu Europejskiego)   od KGW Zielonki, Adam Jarubas ( marszałek Woj. świętokrzyskiego)   od KGW Klimontów/Klimontówek,   Agata Wojtyszek (Wojewoda Świętokrzyski) od KGW Łowinia, Antoni Pietkiewicz ( Prezes Fabryki Kotłów Sefako S.A.) od KGW Borszowice,  ks. Edward Giemza ( proboszcz parafii p.w. Św. App Piotra i Pawła w Sędziszowie) od KGM Sędziszów Rynek.

3 września br. w Masłowie k. Kielc odbędą się dożynki wojewódzkie. Powiat jędrzejowski będzie reprezentował wieniec z gminy Imielno,  wykonany przez Panie z KGW Motkowice, który uznano za najładniejszy na tegorocznym święcie dożynkowym naszego powiatu.

Starostwo  Powiatowe w bieżącym roku po raz kolejny przeprowadziło konkurs  pn. „Piękna i Przyjazna Środowisku Wieś Jędrzejowska”.  Uczestnikami konkursu były zgłoszone  (z każdej gminy jedna  )  wsie które wyróżniają się  w swoich działaniach na rzecz dbania o nasze naturalne środowiska, czystość ład i porządek.  Konkurs był  dwuetapowy . Nie wystarczyło  opisać swoje osiągnięcia w formie szerokiej ankiety.    Każda ze zgłoszonych została  poddana wizji  lokalnej przez specjalnie powołaną komisję oceniającą , której zadaniem było sprawdzenie opisanych zdarzeń z wizją lokalną terenu.   Komisja przyznała trzy główne nagrody dla wsi:  Tarnawa (gm. Sędziszów) , Potok Wielki ( gm. Jędrzejów) i Błogoszów (gm. Oksa) . W nagrodę sołtysi wymienionych sołectw otrzymali dla wsi dyplom i kluczyki do  kosiarki samojezdnej.

Pozostałe zgłoszone  miejscowości otrzymały wyróżnienia.  Były to  miejscowości Sobków, Lubcza, Mieronice, Deszno, Wywła,  Formą wyróżnienia były  kosy spalinowe do trawy . Nagrody i wyróżnienia wręczyli w imieniu samorządu powiatowego  starosta Edmund Kaczmarek i przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Kubas Samociuk.  

Dla wszystkich obecnych wystąpiły zespoły Kół Gospodyń Wiejskich, a także Zespół „Juhas”, a do tańca zagrała grupa „Gest”.

Ewa Kubas-Samociuk

 

Fot.Krzysztof Nowak