Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach realizowanego od 12 kwietnia br. Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie uruchomiło dodatkowe zajęcia korekcyjno – edukacyjne przeznaczone specjalnie dla kobiet stosujących przemoc z terenu Powiatu Jędrzejowskiego.

Zajęcia dla grupy kobiet będą się odbywały w soboty w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie, przy ul. Dygasińskiego 96a ( w sali prób chóru ). Pierwsze zajęcia dla kobiet zaplanowaliśmy na dzień 28 lipca br. ( sobota ) w godzinach 10:00 – 14:00. Przewidujemy, że potrwają one do listopada br.
Utworzenie grupy dla kobiet było podyktowane faktem, iż do końca czerwca br. do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc przez 2 gminy z terenu naszego powiatu zostało zgłoszonych 5 kobiet. A ponieważ, ze względu na specyfikę obu grup, połączenie pracy kobiet-sprawców i mężczyzn-sprawców nie jest możliwe, bowiem zarówno panie jak i panowie zachowują się inaczej w obecności płci przeciwnej i byłby to czas stracony dla wszystkich. W związku z tym, wystąpiliśmy do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW Kielce z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków dla Powiatu Jędrzejowskiego na utworzenie grupy korekcyjno – edukacyjnej dla kobiet stosujących przemoc. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Decyzją Wojewody otrzymaliśmy dodatkową dotację na realizację programu w kwocie 4230,-zł.
Nadmieniamy, że zajęcia dla mężczyzn realizowane od 12 kwietnia br. pozostają bez zmian, będą się odbywać równolegle w każdy czwartek w godz. 15:00- 19:00, również w budynku Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie. Przy czym dotacja, która nam została przyznana w br. na realizację programu w wysokości 8.460,-zł. pozwoli na prowadzenie oddziaływań korekcyjnych dla mężczyzn tylko do połowy września br. chyba, że dostaniemy jeszcze jakieś dodatkowe środki na przedłużenie programu, o które monitowaliśmy do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach. Nadmieniamy, że przyznane środki są przewidziane na udział w zajęciach 10 osób stosujących przemoc, natomiast do chwili obecnej do Programu zgłosiło się już 14 osób, a z gminnych zespołów interdyscyplinarnych spłynęło 49 zgłoszeń. Ponadto, przypominamy, że realizowany program ma charakter otwarty i gminy w ciągu roku zgłaszają nowe osoby do udziału w programie.
W związku z powyższym,wystąpiliśmy do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach także z prośbą o przyznanie dodatkowych środków na przedłużenie programu, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba osób. Nadmieniamy, że Powiatowy Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie jest już realizowany przez naszą instytucję 6 rok. Z dotacji otrzymanej na realizację Programu w br. zrealizowaliśmy 38,5 godziny ( 27h grupowych i 11,5h indywidualnych ) z 75 zaplanowanych.

Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
mgr Tomasz Kowalski