sobk1

sobk1Zespół fortalicji w Sobkowie wziesiony przez Stanisława Sobka w latach 1560-1570. Jego kształt i charakter nie mają odpowiednika w Polsce. Zbudowany na planie nieregularnego prostokąta z niewielkimi basztami, na norożach posiada obszerny majdan, pośrodku którego stał pierwotny dwór Sobkowskich. Do murów obwodowych przylegają zabudowania gospodarcze, brama wjazdowa znajduje się w najlepiej zachowanym skrzydle. Pierwotny dwór Sobkowskich został w 1767r. zastąpiony współczesnym wczesnoklasycystycznym pałacem wziesionym przez XVIII – wiecznych właścicieli Sobkowa – Szaniawskich, według planów architekta królewskiego Francesco Placidiego.

Fortalicja pierwotnie zamknięta była z czterech stron murem obronnym, z basztami w czterech narożach. Dziś zachowane są pozostałości murów i trzy baszty kryte drewnianymi daszkami, w dolnych kondygnacjach zachowane strzelnice. Ruiny pałacu z czterema japońskimi kolumnami w części środkowej zwrócone są ku rzece. W elewacji bocznej południowo-wschodniej z około 1800 r. znajduje się ryzalit z zamurowanymi arkadami oraz wieńczącym półkolistym tympanonem, w którym umieszczony jest kartusz stiukowy z rogami obfitości i girlandami oraz literami Stanisława Szaniawskiego. Obiekt został częściowo wyremontowany, aktualnie w fortalicji urządzone są pokoje gościnne i restauracja „Pod zakutym łbem”.

Zamek Rycerski w Sobkowie
ul. Sobka 15
28-305 Sobków
tel. 41 38 71 136, kom. 509 301 601, kom. 509 301 101
email: info@zameksobkow.pl
http://www.zameksobkow.pl

 


Wyświetl większą mapę

 wirt sob