Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski

Maria Barańska – Wicestarosta Jędrzejowski

Renata Kawiorska – członek zarządu

Jarosław Krawczyk – członek zarządu

Tomasz Puchrowicz – członek zarządu