Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, informuje, że
ULEGA ZMIANIE TERMIN

BEZPŁATNEGO DYŻURU ADWOKATA

ZAMIAST 12 STYCZNIA 2022 R.

adwokat będzie udzielał bezpłatnych porad osobom w kryzysie, doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu

W DNIU 19 STYCZNIA 2022 R.

W GODZ. 16:00 – 18:00 w budynku Ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie,
przy ul. Jana Pawła II 3