Z dniem 15 kwietnia 2019 r. Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Małogoszczu, zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu  ul. Jaszowskiego 3 ”A” czynny będzie w robocze dni tygodnia w sposób następujący:

Poniedziałek, Środa, Piątek  – w godz. 900 – 1300
Wtorek, Czwartek – w godz. 1500 – 1900

Komunikat